Aantal naamdragers (geboren) BRECH in 1947 in Nederland

(Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

0

Gelderland

0

Utrecht

0

Noord-Holland

4

Zuid-Holland

0

Zeeland

0

Noord-Brabant

14

Limburg

5

Totaal Nederland

23