Aantal naamdragers (geboren) BREG in 2007 in Nederland

(Bron: Meertens Instituut)

             1-4           
            5-10           
          11-25           
          26-50          
         51-100          
         101-250        
         251-500        
         501-1000      
       1001-2500      
         2500 +           
   Totaal Nederland 196