Parenteel van CLAAS CLAAS PALS
Parenteel van CLAAS CLAAS PALS

Generatie I

I.  CLAAS CLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] circa 1715, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Terschelling [FR] op 14 jan 1742 met ANTIE CORNELIS, geb. te Terschelling [FR] circa 1715. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN CLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 22 dec 1743. 
  2.  CORNELIS KLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 18 sep 1746. 
  3.  MARIJ PALS, geb. te Terschelling [FR] op 28 aug 1748. 
  4.  JANTIEN KLAASSEN PALS, geb. te Terschelling [FR] op 18 okt 1750, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 mei 1821, volgt IIa
  5.  NEELTIE KLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 30 jul 1752. 
  6.  SIKKE KLAASEN PALS, geb. te Terschelling [FR] op 12 aug 1753, volgt IIb

Generatie II

IIa.  JANTIEN KLAASSEN PALS, dr. van CLAAS CLAAS PALS (I) en ANTIE CORNELIS, geb. te Terschelling [FR] op 18 okt 1750, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 mei 1821, tr. (beiden 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 24 jan 1779 met JAN ALBERTS ROOS, zn. van ALBERT ARIENS ROOS en TRIJNTJE MARTENS TROMP, geb. te Terschelling [FR] op 2 aug 1750, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Livorno [TO, Ita] in 1791. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ALBERT JANSSE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 31 okt 1779, ovl. (79 jaar oud) te Terschelling [FR] op 17 dec 1858, volgt IIIa
  2.  KLAAS ROOS, geb. te Hoorn Terschelling [FR] op 16 jun 1782, ovl. (28 jaar oud) te Hellevoetsluis [ZH] op 22 mei 1811. 

IIb.  SIKKE KLAASEN PALS, zn. van CLAAS CLAAS PALS (I) en ANTIE CORNELIS, geb. te Terschelling [FR] op 12 aug 1753, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 30 okt 1785 met NEELTJE TIJSE BAKKER, dr. van TIJS BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 2 jun 1757, ovl. (73 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 mei 1831. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  KLAAS PALS, geb. te Hoorn [NH] op 30 okt 1785, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1793. 
  2.  ANTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 dec 1786, ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor 1798. 
  3.  DOUWE SIKKES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 8 aug 1789, ovl. (48 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 mrt 1838, volgt IIIb
  4.  KLAAS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 4 okt 1793, ovl. (28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 17 jul 1822. 
  5.  ANTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 21 okt 1798, ovl. (61 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 mei 1860, volgt IIIc
  6.  TETJE SIKKES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 15 okt 1801, ovl. (26 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 mei 1828, volgt IIId

Generatie III

IIIa.  ALBERT JANSSE ROOS, zn. van JAN ALBERTS ROOS en JANTIEN KLAASSEN PALS (IIa), geb. te Terschelling [FR] op 31 okt 1779, LANDBOUWER, ovl. (79 jaar oud) te Terschelling [FR] op 17 dec 1858, tr. (beiden hoogstens 34 jaar oud) (1) te Terschelling [FR] voor 1814 met ANTJE CORNELIS KOOIJMAN, dr. van CORNELIS IEMKES KOOIJMAN en HITTJE CORNELIS, geb. te Terschelling [FR] op 19 mrt 1780, ovl. (35 jaar oud) te Terschelling [FR] op 11 jul 1815. 
  ALBERT JANSSE ROOS, tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) (2) te Terschelling [FR] op 24 dec 1815 met GRIETJE TJAARDS BOER, dr. van TJAARD TJAARDS BOER en LOBBRIG TIJS, geb. te Terschelling [FR] op 8 aug 1784, ovl. (60 jaar oud) te Terschelling [FR] op 24 sep 1844. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  IEME ALBERTS ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 13 jun 1827, ovl. (36 jaar oud) te Terschelling [FR] op 12 okt 1863, volgt IVa

IIIb.  DOUWE SIKKES PALS, zn. van SIKKE KLAASEN PALS (IIb) en NEELTJE TIJSE BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 8 aug 1789, LANDBOUWER, ovl. (48 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 mrt 1838, tr. (resp. 27 en 18 jaar oud) te Terschelling [FR] op 18 mei 1817 met GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER, dr. van CORNELIS CORNELISSEN ZORGDRAGER en TEUNTJE OENES, geb. te Terschelling [FR] op 1 jun 1798, ovl. (28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 1 mei 1827. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TIJS DOUWES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 25 jan 1818, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 jan 1890, volgt IVb
  2.  CORNELIS DOUWES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 24 nov 1820, ovl. (22 jaar oud) te Terschelling [FR] op 31 aug 1843. 
  3.  KLAAS DOUWES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 29 feb 1824, volgt IVc
  4.  WIETSE DOUWES PALS, geb. te Terschelling [FR] op 26 dec 1826, ovl. (34 jaar oud) te Brouwershaven [ZE] op 5 mrt 1861, volgt IVd

IIIc.  ANTJE PALS, dr. van SIKKE KLAASEN PALS (IIb) en NEELTJE TIJSE BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 21 okt 1798, ovl. (61 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 mei 1860, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 okt 1825 met LUCAS POPPES BAKKER, zn. van POPPE GERKESZ BAKKER en NEELTJE LUCAS GROL, geb. te Vlieland [FR] op 22 mrt 1796, ovl. (75 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 dec 1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GERRIT BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 16 feb 1826, ovl. (86 jaar oud) te Terschelling [FR] op 29 aug 1912, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 jan 1853 met JETSKE ANNES DIJKSTRA, dr. van ANNE PIERSZ DIJKSTRA en DOETJE CORNELIS WINTER, geb. te Terschelling [FR] op 6 aug 1830, ovl. (85 jaar oud) te Terschelling [FR] op 4 mei 1916. 
  2.  NEELTJE BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 17 mei 1828, ovl. (7 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 aug 1835. 
  3.  PIETER BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 2 jul 1832. 
  4.  KLAAS BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 17 mei 1835, ovl. (60 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 mei 1896, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 11 dec 1862 met ANTJE KLEIJN, dr. van TEUNIS TEUNIS KLEIJN en WIETSKE TIJS WULP, geb. te Terschelling [FR] op 7 dec 1834, ovl. (51 jaar oud) te Terschelling [FR] op 7 mrt 1886. 

IIId.  TETJE SIKKES PALS, dr. van SIKKE KLAASEN PALS (IIb) en NEELTJE TIJSE BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 15 okt 1801, ovl. (26 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 mei 1828, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) te Terschelling [FR] op 31 dec 1826 met RELTJE LAASZ ROOS, zn. van LAAS PIETERS ROOS en JELTJE RELTJES GROENDIJK, geb. te Terschelling [FR] op 1 okt 1793, LANDBOUWER, ovl. (81 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 nov 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JILTJE RELTJES ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 6 okt 1827, ovl. (7 maanden oud) te Terschelling [FR] op 31 mei 1828. 

Generatie IV

IVa.  IEME ALBERTS ROOS (IVa), dr. van ALBERT JANSSE ROOS (IIIa) (LANDBOUWER) en GRIETJE TJAARDS BOER, geb. te Terschelling [FR] op 13 jun 1827, ovl. (36 jaar oud) te Terschelling [FR] op 12 okt 1863, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 14 mrt 1850 met haar achterneef WIETSE DOUWES PALS, zn. van DOUWE SIKKES PALS (IIIb) (LANDBOUWER) en GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER (zie IVd). 

IVb.  TIJS DOUWES PALS, zn. van DOUWE SIKKES PALS (IIIb) (LANDBOUWER) en GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER, geb. te Terschelling [FR] op 25 jan 1818, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 jan 1890, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (1) te Terschelling [FR] op 11 apr 1844 met TRIJNTJE RIJNDERTS BUREN, dr. van RIJNDER BUREN en IETSKE HESSELS SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 4 jun 1823, ovl. (32 jaar oud) te Terschelling [FR] op 1 mei 1856. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GEERTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 29 dec 1844, ovl. (78 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 jul 1923, volgt Vb
  2.  JETSKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 30 jan 1847, ovl. (1 jaar oud) te Terschelling [FR] op 6 mei 1848. 
  3.  JETSKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 30 dec 1848, ovl. (27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 6 sep 1876, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 3 feb 1876 met ALBERT HUTTJES, zn. van WILLEM WILLEMS HUTTJES en GRIETJE ALBERTS ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 21 mrt 1850, VARENSGEZEL, ovl. (76 jaar oud) te Den Helder [NH] op 7 sep 1926. 
  4.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 7 sep 1850, ovl. (55 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 aug 1906, volgt Vc
  5.  RIJNDER PALS, geb. te Terschelling [FR] op 22 jul 1854, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 4 jul 1925, volgt Vd
  TIJS DOUWES PALS, tr. (resp. 44 en 27 jaar oud) (2) te Terschelling [FR] op 20 feb 1862 met MARIJ PIETERS KOOIJMAN, dr. van PIETER WILLEMS KOOIJMAN en ANTJE TJEERDS VISSER, geb. te Terschelling [FR] op 2 okt 1834, ovl. (29 jaar oud) te Terschelling [FR] op 3 jul 1864. 

IVc.  KLAAS DOUWES PALS, zn. van DOUWE SIKKES PALS (IIIb) (LANDBOUWER) en GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER, geb. te Terschelling [FR] op 29 feb 1824, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Terschelling [FR] op 20 dec 1849 met JANTJE GERRITS de JONG, dr. van GERRIT JANSE de JONG en BARBER JACOBS MIER, geb. te Terschelling [FR] op 17 dec 1824, ovl. (36 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 sep 1861. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 31 mei 1850, ovl. (2 maanden oud) te Terschelling [FR] op 26 aug 1850. 
  2.  LL PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jun 1851 (doodgeb.). 
  3.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jun 1851, ovl. (12 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 okt 1863. 
  4.  GEERTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 16 okt 1853, ovl. (10 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 okt 1863. 
  5.  CORNELIS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 12 okt 1855. 
  6.  TRIJNTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 18 dec 1857. 
  7.  JANTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 1 mrt 1860, ovl. (3 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 nov 1863. 
  KLAAS DOUWES PALS, tr. (resp. 43 en 23 jaar oud) (2) te Terschelling [FR] op 10 okt 1867 met GRIETJE van ZWOL, dr. van HARMEN JANS van ZWOL en TRIJNTJE TJERKS SPIN, geb. te Terschelling [FR] op 3 mrt 1844. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 15 jul 1868. 

IVd.  WIETSE DOUWES PALS, zn. van DOUWE SIKKES PALS (IIIb) (LANDBOUWER) en GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER, geb. te Terschelling [FR] op 26 dec 1826, ovl. (34 jaar oud) te Brouwershaven [ZE] op 5 mrt 1861, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Terschelling [FR] op 14 mrt 1850 met zijn achternicht IEME ALBERTS ROOS (zie IVa). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 6 nov 1850, ovl. (58 jaar oud) te Terschelling [FR] op 21 nov 1908, volgt Va
  2.  GRIETJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 8 feb 1853, ovl. (12 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 dec 1865. 

Generatie V

Va.  DOUWE PALS, zn. van WIETSE DOUWES PALS (IVd) en IEME ALBERTS ROOS (IVa), geb. te Terschelling [FR] op 6 nov 1850, LANDBOUWER, ovl. (58 jaar oud) te Terschelling [FR] op 21 nov 1908, tr. (resp. 20 en 27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 mrt 1871 met MARIJ JELLES (MAAMKE) STADA, dr. van JELLE JILLES STADA en NEEKE DOUWES SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 14 jul 1843, ovl. (78 jaar oud) te Terschelling [FR] op 31 dec 1921. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  WIETZE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 sep 1871, ovl. (90 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 nov 1961, volgt VIa
  2.  JELLE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 24 jan 1874, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 18 nov 1946, volgt VIb
  3.  NEEKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 29 aug 1878, ovl. (27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 apr 1906, volgt VIc

Vb.  GEERTJE PALS, dr. van TIJS DOUWES PALS (IVb) en TRIJNTJE RIJNDERTS BUREN, geb. te Terschelling [FR] op 29 dec 1844, ovl. (78 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 jul 1923, tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 feb 1868 met WILLEM JORTSEN SMIT, zn. van JORT GOSSENS SMIT en TRIJNTJE ALBERTS BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 11 apr 1836, ovl. (60 jaar oud) te Terschelling [FR] op 30 okt 1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JORT SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 1 sep 1871, ovl. (37 jaar oud) te Hong Kong [Chn] op 9 apr 1909, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 2 dec 1897 met GRIETJE van TUINEN, dr. van AILJE GERRITS van TUINEN en MARTJE GERRITS KOSTER, geb. te Ameland [FR] op 12 okt 1874, ovl. (92 jaar oud) te Soest [UT] op 15 jul 1967. 
  2.  TIJS SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 16 okt 1874, LANDBOUWER, ovl. (66 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 6 mei 1941, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 18 feb 1904 met MARTJE SMIT, dr. van JORT SMIT en NEEKE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 14 mei 1875, ovl. (96 jaar oud) te Terschelling [FR] op 3 feb 1972. 
  3.  LL SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 11 jun 1877 (doodgeb.). 
  4.  WILLEM SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 1 jul 1878, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Terschelling [FR] voor 1884. 
  5.  WILLEM SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 16 feb 1884. 
  6.  TRIJNTJE SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 23 okt 1886, ovl. (76 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 mei 1963, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 jan 1915 met JAN BOOT, zn. van SIEBE BOOT en ANNE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 25 jun 1884. 

Vc.  DOUWE PALS, zn. van TIJS DOUWES PALS (IVb) en TRIJNTJE RIJNDERTS BUREN, geb. te Terschelling [FR] op 7 sep 1850, LANDBOUWER, ovl. (55 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 aug 1906, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 13 dec 1877 met NEEKE PALS, dr. van IEMKE DIRKS PALS en GRIETJE JACOBS STADA, geb. te Terschelling [FR] op 1 aug 1852, ovl. (61 jaar oud) te Terschelling [FR] op 6 feb 1914. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 24 aug 1878, volgt VId
  2.  DIRKJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 3 mrt 1880, ovl. (8 jaar oud) te Terschelling [FR] op 15 jun 1888. 
  3.  GEERTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 30 aug 1882, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 25 jan 1906 met WILLEM RUIJG, zn. van JAN RUIJG en MAAMKE SMIT, geb. te Terschelling [FR] op 13 aug 1880. 
  4.  GRIETJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 13 okt 1884, ovl. (77 jaar oud) te Terschelling [FR] op 5 mei 1962, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 7 mei 1908 met CORNELIS SCHAAP, zn. van AGE SCHAAP en PIETJE CUPIDO, geb. te Terschelling [FR] op 21 nov 1882. 
  5.  TIJS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 23 apr 1887. 
  6.  DIRK PALS, geb. te Terschelling [FR] op 17 mei 1889. 
  7.  RIJNDER PALS, geb. te Terschelling [FR] op 3 apr 1893, ovl. (20 jaar oud) te Terschelling [FR] op 1 jul 1913. 
  8.  IEMKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 16 mrt 1896. 
  9.  DIRKJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 26 okt 1897. 

Vd.  RIJNDER PALS, zn. van TIJS DOUWES PALS (IVb) en TRIJNTJE RIJNDERTS BUREN, geb. te Terschelling [FR] op 22 jul 1854, LANDBOUWER, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 4 jul 1925, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Terschelling [FR] op 9 mrt 1882 met REINSJE PALS, dr. van IEMKE DIRKS PALS en GRIETJE JACOBS STADA, geb. te Terschelling [FR] op 21 apr 1860, ovl. (74 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 jun 1934. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TIJS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jun 1882, ovl. (39 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 jul 1921, volgt VIe
  2.  IEMKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 7 mrt 1884, volgt VIf
  3.  TRIJNTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 28 sep 1885, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 25 mei 1958, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 jan 1910 met CORNELIS DOEKSEN, zn. van WIJBRAND DOEKSEN en DUURKE CUPIDO, geb. te Terschelling [FR] op 19 aug 1880. 
  4.  DIRK PALS, geb. te Terschelling [FR] op 22 jul 1887, volgt VIg
  5.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 19 nov 1889, volgt VIh
  6.  RIJNDER PALS, geb. te Terschelling [FR] op 23 aug 1891, ADMINISTRATEUR - ADJ DIR CARLTON HOTEL, ovl. (68 jaar oud) te Terschelling [FR] op 23 nov 1959, tr. (resp. 31 en 44 jaar oud) (1) te Portland [OR, Usa] op 13 apr 1923, (gesch. resp. 36 en 49 jaar oud te 's-Gravenhage [ZH] op 13 aug 1928) met AAGJE NOTTELMAN, dr. van PIETER NOTTELMAN en NEELTJE VOLKERS, geb. te Koedijk [NH] op 3 nov 1878. tr. (resp. 47 en 37 jaar oud) (2) te Amsterdam [NH] op 8 sep 1938 met JANNETJE FLITZ, dr. van HUBERTUS FLITZ en GERRITJE de LIEFDE, geb. te Amsterdam [NH] op 8 feb 1901. 
  7.  GRIETJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 9 dec 1897, volgt VIi

Generatie VI

VIa.  WIETZE PALS, zn. van DOUWE PALS (Va) (LANDBOUWER) en MARIJ JELLES (MAAMKE) STADA, geb. te Terschelling [FR] op 14 sep 1871, LANDBOUWER, ovl. (90 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 nov 1961, tr. (beiden 21 jaar oud) te Terschelling [FR] op 30 mrt 1893 met TRIJNTJE de BOER, dr. van ARIEN JANS de BOER en MARIA BAKKER, geb. te Terschelling [FR] op 5 jun 1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 13 okt 1893, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 19 aug 1920 met JETJE BONNE, dr. van PIETER BONNE en TRIJNTJE BOER, geb. te Terschelling [FR] op 12 jan 1897. 
  2.  MARIA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 21 mei 1897, volgt VII
  3.  NEELTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 16 mrt 1901, ovl. (1 jaar oud) te Terschelling [FR] op 2 aug 1902. 
  4.  ARIEN PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 sep 1904. 
  5.  NEELTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 5 jan 1913, ovl. (12 dagen oud) te Terschelling [FR] op 17 jan 1913. 

VIb.  JELLE PALS, zn. van DOUWE PALS (Va) (LANDBOUWER) en MARIJ JELLES (MAAMKE) STADA, geb. te Terschelling [FR] op 24 jan 1874, ovl. (72 jaar oud) te Terschelling [FR] op 18 nov 1946, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 2 mrt 1900 met AALTJE BAKKER, dr. van JAN RELTJE BAKKER en MAAMKE DOEKSEN, geb. te Terschelling [FR] op 29 jan 1877, ovl. (60 jaar oud) te Terschelling [FR] op 10 feb 1937. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 aug 1902, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Terschelling [FR] op 26 aug 1926 met BAUKJE BONNE, dr. van INSE BONNE en JANTJE ZORGDRAGER, geb. te Terschelling [FR] op 8 feb 1898. 
  2.  JAN RELTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 28 aug 1907. 
  3.  NEELTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 20 sep 1909, tr. (resp. 29 en 33 jaar oud) te Terschelling [FR] op 24 jan 1939 met SIPKE DEKKER, zn. van TEUNIS DEKKER en BAUKJE CUPIDO, geb. te Terschelling [FR] op 11 dec 1905. 

VIc.  NEEKE PALS, dr. van DOUWE PALS (Va) (LANDBOUWER) en MARIJ JELLES (MAAMKE) STADA, geb. te Terschelling [FR] op 29 aug 1878, ovl. (27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 22 apr 1906, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Terschelling [FR] op 27 dec 1901 met WIJBRAND DEKKER, zn. van TEUNIS DEKKER en ANNE SCHAAP, geb. te Terschelling [FR] op 21 jun 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ANNA DEKKER, geb. te Terschelling [FR] op 5 aug 1903, ovl. (67 jaar oud) te Terschelling [FR] op 3 jul 1971, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 20 jan 1927 met RUURD POSTMA, zn. van GERRIT POSTMA en SIEUWKE WASSENAAR, geb. te St. Jacobiparochie [FR] op 15 okt 1901, GEZAGSVOERDER TANKER, ovl. (74 jaar oud) te Leeuwen [LI] op 15 mei 1976. 

VId.  TRIJNTJE PALS, dr. van DOUWE PALS (Vc) (LANDBOUWER) en NEEKE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 24 aug 1878, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Terschelling [FR] op 28 feb 1901 met ARIEN KOOIJMAN, zn. van CORNELIS KOOIJMAN en GETTJE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 19 feb 1877. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GETTJE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 10 jan 1902. 
  2.  GETTJE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 31 mei 1903. 
  3.  DOUWE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 3 okt 1906. 
  4.  NEELTJE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 12 sep 1908. 
  5.  GEERTRUIDA MARGARETHA KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 21 jul 1911. 

VIe.  TIJS PALS, zn. van RIJNDER PALS (Vd) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jun 1882, BESTELLER, ovl. (39 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 jul 1921, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Terschelling [FR] op 4 feb 1909 met TEUNTJE SCHAAP, dr. van HILLE SCHAAP en MAAMKE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 26 nov 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  REINETTA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 4 mrt 1910. 
  2.  HILLE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 2 jan 1920, DRAAIER MACHINEFABRIEK. 
  3.  TIJSCINA MARIA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 3 apr 1922, HULP IN DE HUISHOUDING, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) te Terschelling [FR] op 11 okt 1945 met CORNELIS THIJS BOER, zn. van CORNELIS BOER (SLAGER) en MARIA ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 3 okt 1915, ADMINISTRATEUR. 

VIf.  IEMKE PALS, zn. van RIJNDER PALS (Vd) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 7 mrt 1884, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Terschelling [FR] op 14 okt 1909 met TEUNTJE SCHAAP, dr. van CORNELIS SCHAAP en MARIA ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 26 nov 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  REINETTA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 3 jun 1910. 
  2.  MARIA ALIDA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 14 jul 1911. 
  3.  REINDER CORNELIS PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 okt 1913, ovl. (32 jaar oud) te Hamburg [HA, Deu] op 13 feb 1946. 

VIg.  DIRK PALS, zn. van RIJNDER PALS (Vd) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 22 jul 1887, LANDBOUWER, tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) te Terschelling [FR] op 29 dec 1921 met GRIETJE SPANJER, dr. van GAAUWE SPANJER en JANTJE ROOS, geb. te Terschelling [FR] op 18 sep 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE PALS, geb. te Terschelling [FR] circa 1922, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Terschelling [FR] op 25 okt 1945 met ALBERT TEUNIS BLOEM, zn. van CORNELIS BLOEM (ZEILMAKER) en CORNELIA SCHOL, geb. te Terschelling [FR] circa 1920, WERKTUIGBOUWKUNDIGE. 

VIh.  DOUWE PALS, zn. van RIJNDER PALS (Vd) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 19 nov 1889, tr. (beiden 26 jaar oud) te Terschelling [FR] op 8 jun 1916 met ELISABETH DEKKER, dr. van TEUNIS DEKKER en ANNE SCHAAP, geb. te Terschelling [FR] op 29 okt 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  REINA ANNA PALS, geb. te Terschelling [FR] op 10 apr 1917. 
  2.  TEUNIS WIJBRAND PALS, geb. te Weltevreden [JA, Idn] op 30 okt 1923. 

VIi.  GRIETJE PALS, dr. van RIJNDER PALS (Vd) (LANDBOUWER) en REINSJE PALS, geb. te Terschelling [FR] op 9 dec 1897, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) te Terschelling [FR] op 3 apr 1919, (gesch. resp. 22 en 23 jaar oud te Rotterdam [ZH] op 25 aug 1920) met CORNELIS JOHANNES KRUIJT, zn. van ANDREAS JACOBUS KRUIJT en ELIDA MACHTELTJE MARIA SONNEVELD, geb. te Gorinchem [ZH] op 31 aug 1896. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  RIJNDER CORNELIS KRUIJT, geb. te Terschelling [FR] op 19 aug 1919. 
  GRIETJE PALS, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (2) te Terschelling [FR] op 3 mrt 1927 met ANDRIES SPANJER, zn. van OENE SPANJER en JACOMIJNTJE KOOIJMAN, geb. te Terschelling [FR] op 19 jan 1899. 

Generatie VII

VII.  MARIA PALS, dr. van WIETZE PALS (VIa) (LANDBOUWER) en TRIJNTJE de BOER, geb. te Terschelling [FR] op 21 mei 1897, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Terschelling [FR] op 11 okt 1917 met JAN de GROOT, zn. van JAN de GROOT en CATHARINA VELLINGA, geb. te Harlingen [FR] op 7 mrt 1894, ZEEMAN. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN de GROOT, geb. te Terschelling [FR] op 10 mrt 1918. 
  2.  TRINUS de GROOT, geb. te Terschelling [FR] op 10 dec 1919, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Tilburg [NB] op 16 jun 1944 met AUGUSTINA CATHARINA KLEIJN, dr. van JOHANNES HENDRICUS KLEIJN en CATHARINA BORSCHERDING, geb. te Amsterdam [NH] op 22 apr 1916.