Parenteel van KOOP OOSTERHOLT
Parenteel van KOOP OOSTERHOLT

Generatie I

I.  KOOP OOSTERHOLT, geb. circa 1660, 
 Hij krijgt: 
  1.  LEFFERT OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] circa 1690, volgt IIa
  2.  JAN KOOPS OOSTERHOLT, geb. circa 1700, volgt IIb

Generatie II

IIa.  LEFFERT OOSTERHOLT, zn. van KOOP OOSTERHOLT (I), geb. te Raerd [FR] circa 1690, tr. (resp. ongeveer 28 en 21 jaar oud) te Raerd [FR] op 23 okt 1718 met DIEUWKE CLASES BRUINSMA, dr. van CLAES FOPPES, geb. te Raerd [FR] op 10 okt 1697. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 30 jul 1719. 
  2.  KLAAS OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 4 jan 1722, volgt IIIa
  3.  KOOP LEFFERTS OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 21 nov 1723, ovl. (hoogstens 8 jaar oud) te Raerd [FR] voor 1732. 
  4.  WUBBICHJE LEFFERTS OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 23 sep 1725, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Raerd [FR] circa 1728. 
  5.  REINSKJE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 25 dec 1727. 
  6.  WUBBICHJE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 29 jan 1730. 
  7.  KOOP OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 2 mrt 1732. 

IIb.  JAN KOOPS OOSTERHOLT, zn. van KOOP OOSTERHOLT (I), geb. circa 1700, ASSISTENT OP DE DILLE, tr. (resp. ongeveer 23 en 24 jaar oud) te Raerd [FR] op 29 aug 1723 met RIGTJE TEUNIS KLINKERT, dr. van TEUNIS LENAARTS KLINKERT (KOPERSLAGER) en RINSKE DIRKS, geb. te Raerd [FR] op 2 apr 1699. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  WUBBICHJE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 27 okt 1724. 
  2.  TRIJNTJE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 1 feb 1728. 
  3.  RINSKE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 22 okt 1730. 
  4.  KOOP OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 7 dec 1732. 
  5.  KLASKE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 13 feb 1735. 
  6.  THEUNIS JANS OOSTERHOUT (OOSTERHOLT), geb. te Deersum [FR] op 13 okt 1737, volgt IIIb
  7.  JANTJE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 1 jan 1740. 

Generatie III

IIIa.  KLAAS OOSTERHOLT, zn. van LEFFERT OOSTERHOLT (IIa) en DIEUWKE CLASES BRUINSMA, geb. te Raerd [FR] op 4 jan 1722, TIMMERMANSKNECHT, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Raerd [FR] op 5 mrt 1747 met JANKE JACOBS, geb. te Raerd [FR] circa 1725. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 3 sep 1747, volgt IVa
  2.  WYBE OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 3 sep 1747. 

IIIb.  THEUNIS JANS OOSTERHOUT (OOSTERHOLT), zn. van JAN KOOPS OOSTERHOLT (IIb) (ASSISTENT OP DE DILLE) en RIGTJE TEUNIS KLINKERT, geb. te Deersum [FR] op 13 okt 1737, tr. (resp. 48 en ongeveer 30 jaar oud) te Deersum [FR] op 18 dec 1785 met RUTHJE (RUURTJE) RUURDS, geb. te Deersum [FR] circa 1755, HUISHOUDSTER. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN THEUNIS OOSTERHOUT, geb. te Deersum [FR] op 4 sep 1786, volgt IVb

Generatie IV

IVa.  DOUWE OOSTERHOLT, zn. van KLAAS OOSTERHOLT (IIIa) (TIMMERMANSKNECHT) en JANKE JACOBS, geb. te Raerd [FR] op 3 sep 1747, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) (1) circa 1772 met PIETJE RUURDS, geb. circa 1750. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JANKE DOUWES OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 11 dec 1774, ovl. (hoogstens 9 jaar oud) voor 1784. 
  2.  KLAAS DOUWES OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 28 mrt 1776. 
  DOUWE OOSTERHOLT, tr. (resp. 34 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Rauwerderhem [FR] op 24 feb 1782 met HILTJE ROELFS, dr. van ROEL NN en MARTZEN NN, geb. te Irnsum [FR] circa 1748, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Irnsum [FR] op 14 nov 1843. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JANKE DOUWES OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 16 dec 1784, ARBEIDSTER, ovl. (60 jaar oud) te Sneek [FR] op 23 sep 1845, tr. (resp. 32 en 46 jaar oud) te Sneek [FR] op 19 feb 1817 met HYLTJE MURKS NASSOUW, zn. van MURK FOPPES en JETSKE LAASES, geb. te Gauw [FR] op 8 apr 1770, SJOUWER, ovl. (56 jaar oud) te Sneek [FR] op 8 mrt 1827. 
  2.  LEFFERT DOUWES OOSTERHOLT, geb. te Raerd [FR] op 21 feb 1788, begr. te Irnsum [FR] op 1 okt 1808. 
  3.  DIEUWKE DOUWES OOSTERHOUT, geb. te Raerd [FR] op 29 jan 1792, ovl. (67 jaar oud) te Wirdum [FR] op 13 nov 1859, volgt Va
  4.  KOOP DOUWES OOSTERHOUT, geb. te Irnsum [FR] op 10 jan 1795, ovl. (74 jaar oud) te Oosterend [FR] op 16 sep 1869, volgt Vb
  5.  ROELOFKE OOSTERHOLT, geb. te Irnsum [FR] op 22 nov 1798. 

IVb.  JAN THEUNIS OOSTERHOUT, zn. van THEUNIS JANS OOSTERHOUT (OOSTERHOLT) (IIIb) en RUTHJE (RUURTJE) RUURDS (HUISHOUDSTER), geb. te Deersum [FR] op 4 sep 1786, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Baarderadeel [FR] op 6 mei 1810 met JELTJE KORNELIS ROORDA, geb. te Wieuwerd [FR] circa 1785. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  AKKE OOSTERHOUT, geb. te Wieuwerd [FR] op 23 apr 1811. 
  2.  TEUNES JANS OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 25 apr 1813, ovl. (hoogstens 57 jaar oud) voor 1870, volgt Vc
  3.  RUURDTJE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 25 mrt 1816, volgt Vd
  4.  JANTJE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 5 aug 1818. 
  5.  KORNELIS OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 9 dec 1821. 
  6.  IDS OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 3 okt 1824, ovl. (1 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 1 nov 1825. 
  JAN THEUNIS OOSTERHOUT, tr. (resp. 43 en 29 jaar oud) (2) te Baarderadeel [FR] op 26 sep 1829 met JACOMINA MEINTES DIJKSTRA, dr. van MEINTE GERBENS DIJKSTRA en PIETJE JOUKES, geb. te Boksum [FR] op 24 nov 1799. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  PIETJE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 19 sep 1830, ovl. (77 jaar oud) te Wieuwerd [FR] op 20 sep 1907, volgt Ve
  2.  IDS JANS OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 2 aug 1832, volgt Vf
  3.  JELTJE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 7 aug 1835, volgt Vg
  4.  MEINTE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 8 feb 1839, volgt Vh
  5.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 8 feb 1839, ovl. (50 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 4 okt 1889, volgt Vi

Generatie V

Va.  DIEUWKE DOUWES OOSTERHOUT, dr. van DOUWE OOSTERHOLT (IVa) en HILTJE ROELFS, geb. te Raerd [FR] op 29 jan 1792, ovl. (67 jaar oud) te Wirdum [FR] op 13 nov 1859, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 34 jaar oud) circa 1820 met LUCAS JANS ELSINGA, geb. te Wirdum [FR] circa 1786. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN ELSINGA, geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 9 nov 1824, ovl. (21 jaar oud) te Oegstgeest [ZH] op 28 okt 1846. 
  2.  ROEL ELSINGA, geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 12 feb 1827. 
  3.  WILLEM ELSINGA, geb. te Leeuwarderadeel [FR] op 4 feb 1835. 

Vb.  KOOP DOUWES OOSTERHOUT, zn. van DOUWE OOSTERHOLT (IVa) en HILTJE ROELFS, geb. te Irnsum [FR] op 10 jan 1795, KUIPERSKNECHT, ovl. (74 jaar oud) te Oosterend [FR] op 16 sep 1869, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) te Rauwerderhem [FR] op 17 aug 1817 met MARTZEN HENDRIKS, dr. van HENDRIK ROELFS en JELTJE WILLEMS, geb. te Raerd [FR] op 28 aug 1795, ovl. (27 jaar oud) te Oosterend [FR] op 18 jun 1823. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JELTJE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 7 jan 1818. 
  2.  LEFFERT OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 7 dec 1819, volgt VIa
  3.  DOUWE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 13 dec 1821, ovl. (1 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 8 mrt 1823. 
  4.  MAAIKE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 23 feb 1823, ovl. (1 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 21 mrt 1824. 
  KOOP DOUWES OOSTERHOUT, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) (2) te Hennaarderadeel [FR] op 3 apr 1824 met TRIJNTJE KORNELIS POLAK (PLAK), dr. van KORNELIS JACOBS POLAK en MARRIGJEN WICHERS BAAS, geb. te Sintjohannesga [FR] op 12 jun 1801, ovl. (83 jaar oud) te Oosterend [FR] op 23 apr 1885. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DOUWE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 9 okt 1824, ovl. (2 maanden oud) te Leeuwarden [FR] op 18 dec 1824. 
  2.  JANKE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 10 jan 1826. 
  3.  DIEUWKE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 25 mrt 1829. 
  4.  KORNELISKE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 30 mei 1832. 
  5.  DOUWE KOOPS OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 8 nov 1834. 
  6.  MARKUS OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 7 jul 1837, volgt VIb
  7.  KORNELIS OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 7 sep 1840, ovl. (7 weken oud) te Hennaarderadeel [FR] op 27 okt 1840. 
  8.  HILTJE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 7 apr 1843. 
  9.  JANTJE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 30 sep 1849, ovl. (60 jaar oud) te Oosterend [FR] op 12 jan 1910, volgt VIc

Vc.  TEUNES JANS OOSTERHOUT, zn. van JAN THEUNIS OOSTERHOUT (IVb) en JELTJE KORNELIS ROORDA, geb. te Baarderadeel [FR] op 25 apr 1813, ovl. (hoogstens 57 jaar oud) voor 1870, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 6 apr 1839 met SIBBELTJE JANS BOERSMA, dr. van JAN MARTENS BOERSMA en TIETJE HENDRIKS TIPPERSMA, geb. te Wieuwerd [FR] op 8 sep 1815, ovl. (60 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 6 nov 1875. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN TEUNES OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 18 jan 1841, ovl. (14 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 24 apr 1855. 
  2.  JELLE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 24 dec 1845, ovl. (4 maanden oud) te Hennaarderadeel [FR] op 25 apr 1846. 
  3.  LL OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 23 jun 1849 (doodgeb.). 
  4.  JELLE TEUNES OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 30 apr 1852, ovl. (33 dagen oud) te Baarderadeel [FR] op 2 jun 1852. 
  5.  LL OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 3 jan 1855 (doodgeb.). 
  6.  JELTJE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 28 jan 1857. 

Vd.  RUURDTJE OOSTERHOUT, dr. van JAN THEUNIS OOSTERHOUT (IVb) en JELTJE KORNELIS ROORDA, geb. te Baarderadeel [FR] op 25 mrt 1816, tr. (resp. 20 en ongeveer 32 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 12 nov 1836 met GEERT RUTGERS FOPMA, zn. van RUTGER SIJMONS FOPMA en TIETJE GEERTS BAKKER, geb. te Hijlaard [FR] circa 1804. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN FOPMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 15 jan 1838, ovl. (5 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 23 feb 1843. 
  2.  TIETJE FOPMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 12 okt 1839, ovl. (1 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 10 aug 1841. 
  3.  GATSE FOPMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 19 dec 1841, AANPLAKKER, tr. (resp. 41 en 25 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 21 nov 1883 met GEZINA PRINS, dr. van FOKKE FOKKES PRINS en MAARTJE VERMEER, geb. te Haskerland [FR] op 15 okt 1858, DIENSTBODE. 
  4.  JELTJE FOPMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 17 sep 1845, ovl. (8 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 5 jan 1854. 
  5.  JAN FOPMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 25 jan 1850, WINKELIER, ovl. (30 jaar oud) te Oosterend [FR] op 19 jan 1881, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 16 mei 1874 met FROUWKJE KUPERUS, dr. van IDS JANS KUPERUS en TIMMELTJE JELLES HOFSTRA, geb. te Oosterlittens [FR] op 26 nov 1850. 
  6.  JELLE FOPMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 15 dec 1853, HULPONDERWIJZER, ovl. (73 jaar oud) te Oostvoorne [ZH] op 20 mrt 1927, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Oostvoorne [ZH] op 28 mrt 1879 met ANNA HOFMAN, dr. van WILLEM BAREND HOFMAN (HOOFDONDERWIJZER) en ANNA GORZEMAN, geb. te Oostvoorne [ZH] op 14 okt 1857. 

Ve.  PIETJE OOSTERHOUT, dr. van JAN THEUNIS OOSTERHOUT (IVb) en JACOMINA MEINTES DIJKSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 19 sep 1830, ovl. (77 jaar oud) te Wieuwerd [FR] op 20 sep 1907, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) (1) te Baarderadeel [FR] op 12 mei 1855 met GERBEN PIERS SANTEMA, zn. van PIER ABES SANTEMA en PIETJE JOBS FABER, geb. te Britswerd [FR] op 25 apr 1823, ovl. (33 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 11 mrt 1857. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JACOMINA SANTEMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 13 nov 1856. 
  PIETJE OOSTERHOUT, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (2) te Baarderadeel [FR] op 7 mei 1859 met JOHANNES SJOERDS KOOPMANS, zn. van SJOERD MINNES KOOPMANS en JANTJE JOHANNES ALTHUSIUS, geb. te Bolsward [FR] op 22 jul 1832. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN KOOPMANS, geb. te Bolsward [FR] op 14 jan 1860. 
  2.  SJOERD KOOPMANS, geb. te Bolsward [FR] op 3 jun 1862, ovl. (19 dagen oud) te Bolsward [FR] op 22 jun 1862. 
  3.  JACOMINA KOOPMANS, geb. te Bolsward [FR] op 20 mei 1864, ovl. (3 maanden oud) te Bolsward [FR] op 17 sep 1864. 
  4.  JACOMINA KOOPMANS, geb. te Bolsward [FR] op 3 feb 1866, ovl. (26 jaar oud) te Bolsward [FR] op 11 apr 1892, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Bolsward [FR] op 10 mei 1891 met SINE ABMA, zn. van HARMEN FREERKS ABMA en SINA SINES NAUTA, geb. te Hijlaard [FR] op 7 mei 1865. 
  5.  SJOERD KOOPMANS, geb. te Bolsward [FR] op 7 feb 1867, ovl. (3 maanden oud) te Bolsward [FR] op 10 mei 1867. 

Vf.  IDS JANS OOSTERHOUT, zn. van JAN THEUNIS OOSTERHOUT (IVb) en JACOMINA MEINTES DIJKSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 2 aug 1832, tr. (resp. 28 en 19 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 11 apr 1861 met AAFKE NANNES de BOER, dr. van NANNE WYTZES de BOER en RUURDTJE JOHANNES van DIJK, geb. te Pingjum [FR] op 3 feb 1842. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JACOMINA OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 18 jan 1862, ovl. (69 jaar oud) te Sneek [FR] op 17 feb 1931, volgt VId
  2.  RUURDTJE OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 9 jul 1864, ovl. (78 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 4 okt 1942, volgt VIe
  3.  JAN OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 23 okt 1868, volgt VIf

Vg.  JELTJE OOSTERHOUT, dr. van JAN THEUNIS OOSTERHOUT (IVb) en JACOMINA MEINTES DIJKSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 7 aug 1835, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 10 mei 1856 met JAN HANNES BOSMA, zn. van HANS JANS BOSMA en TJITSKE MARTENS FEITSMA, geb. te Britswerd [FR] op 9 nov 1831. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  HANS BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 10 jan 1857, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 16 mei 1885 met RINSKE BROUWER, dr. van JAN JANS BROUWER en WYPKJEN MARTENS BIJSTA, geb. te Kubaard [FR] op 27 nov 1857. 
  2.  JACOMINA BOSMA, geb. te Idaarderadeel [FR] op 29 jul 1858, ovl. (73 jaar oud) te Weststellingwerf [FR] op 28 dec 1931, volgt VIg
  3.  TJITSKE BOSMA, geb. te Idaarderadeel [FR] op 15 nov 1860, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 8 mei 1884 met GERBEN DOUWES van der KOOI, zn. van DOUWE GERBENS van der KOOI en BAUKJE JENTJES HESSELIUS, geb. te Dronrijp [FR] op 17 dec 1854. 
  4.  JAN BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 4 mrt 1863, ovl. (72 jaar oud) te Veenwouden [FR] op 7 okt 1935, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) te Menaldum [FR] op 12 mei 1892 met RINSKE van der MEER, dr. van HENDRIK GJALTS van der MEER en WIJTSKE ESGES TERPSTRA, geb. te Deinum [FR] op 29 jan 1866, ovl. (69 jaar oud) te Engelum [FR] op 22 feb 1935. 
  5.  MARTEN BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 20 mrt 1865, ovl. (94 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 1 mrt 1960, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 17 mei 1890 met SAAKJE NANNES HOVINGA, dr. van NANNE SIPKES HOVINGA en GRIETJE JACOBUS HOITSMA, geb. te Stiens [FR] op 24 aug 1868, ovl. (90 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 23 jul 1959. 
  6.  MINKE BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 15 aug 1867, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 17 mei 1890 met TJEERD WIEBES KOOPMANS, zn. van WIEBE SJOERDS KOOPMANS en GEERTJE JANS HAMERSMA, geb. te Jubbega [FR] op 6 apr 1867. 
  7.  THEUNIS BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 9 dec 1869, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 22 sep 1897 met TRIJNTJE YNTES de JONG, dr. van YNTE WILTJES de JONG en TJITSKE GERRITS TERPSTRA, geb. te Winsum [FR] op 14 mei 1877. 
  8.  IDS BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 1 apr 1872, tr. (resp. 41 en 31 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 28 mei 1913 met AAFKE WASSENAAR, dr. van SIJTZE JANS WASSENAAR en MARTENTJE TIEDES TOLSMA, geb. te Hijlaard [FR] op 30 nov 1881. 
  9.  PIETJE BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 4 aug 1874, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Baarderadeel [FR] voor 1878. 
  10.  ENTE BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 13 apr 1876. 
  11.  PIETJE BOSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 12 mei 1878, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 12 mei 1900 met ABE WIJBES KOOPMANS, zn. van WIEBE SJOERDS KOOPMANS en GEERTJE JANS HAMERSMA, geb. te Hommerts [FR] op 23 okt 1874. 

Vh.  MEINTE OOSTERHOUT, zn. van JAN THEUNIS OOSTERHOUT (IVb) en JACOMINA MEINTES DIJKSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 8 feb 1839, HERBERGIER, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) (1) te Baarderadeel [FR] op 23 mei 1868 met ENGELTJE GERARDUS WIERSMA, dr. van GERARDUS IGNATIUS WIERSMA en BAUKJE EDZES WESTRA, geb. te Zwaagwesteinde [FR] op 24 jan 1846. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAN OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 3 mrt 1869, ovl. (58 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14 jul 1927, volgt VIh
  2.  JACOMINA OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 4 jul 1872, volgt VIi
  3.  GERHARDUS OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 12 aug 1879, volgt VIj
  4.  BAUKE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 12 aug 1879, ovl. (64 jaar oud) te Franeker [FR] op 21 feb 1944, volgt VIk
  MEINTE OOSTERHOUT, tr. (resp. 42 en 32 jaar oud) (2) te Baarderadeel [FR] op 15 sep 1881 met MARTZEN SIEBRENS de JONG, dr. van SIEBREN de JONG en SIEPKJEN JACOBS de JONG, geb. te Ureterp [FR] op 25 okt 1848. 

Vi.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, dr. van JAN THEUNIS OOSTERHOUT (IVb) en JACOMINA MEINTES DIJKSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 8 feb 1839, ovl. (50 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 4 okt 1889, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 29 sep 1864 met GERRIT GERBENS LANDSTRA, zn. van GERBEN SYBRENS LANDSTRA en MINKE GERBENS SCHAAFSMA, geb. te Wieuwerd [FR] op 6 mrt 1834, VERVER, ovl. (68 jaar oud) te Wieuwerd [FR] op 21 aug 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  MINKE LANDSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 31 okt 1865, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 12 mei 1888 met EELKE WILLEMS van der VALK, zn. van WILLEM IEMES van der VALK en MARIA EELKES PIJNAKKER, geb. te Lekkum [FR] op 20 jul 1864. 
  2.  JAN LANDSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 15 aug 1867, HERBERGIER, ovl. (60 jaar oud) te Wieuwerd [FR] op 22 okt 1927, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 1 jun 1895 met RIEMKE PIETERS KAMSTRA, dr. van PIETER JACOBS KAMSTRA en RINSKE THOMAS STEENSTRA, geb. te Wommels [FR] op 19 dec 1873, ovl. (83 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 5 jul 1957. 
  3.  JACOBUS LANDSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 30 sep 1869, ovl. (65 jaar oud) te Sneek [FR] op 2 sep 1935, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) te Bolsward [FR] op 24 mei 1896 met JANKE TACOMA, dr. van PIETER TACOMA en RINSKE YNTEMA, geb. te Pingjum [FR] op 11 sep 1869, ovl. (27 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 11 apr 1897. tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (2) te Baarderadeel [FR] op 2 feb 1898 met LESINA SJOERDS SANTEMA, dr. van SJOERD PIERS SANTEMA en GRIETJE JOHANNES de GROOT, geb. te Schillaard [FR] op 23 mei 1870, ovl. (79 jaar oud) te Sneek [FR] op 13 dec 1949. 
  4.  JACOMINA LANDSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 8 jun 1871. 
  5.  SIJBREN LANDSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 30 mei 1876, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Baarderadeel [FR] voor 1880. 
  6.  SIJBREN LANDSTRA, geb. te Baarderadeel [FR] op 13 mei 1880. 

Generatie VI

VIa.  LEFFERT OOSTERHOUT, zn. van KOOP DOUWES OOSTERHOUT (Vb) (KUIPERSKNECHT) en MARTZEN HENDRIKS, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 7 dec 1819, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 15 mei 1847 met JETSKE OKKES YPMA, dr. van OKKE YPES YPMA en YKE JELLES SCHOONHOVEN, geb. te Wommels [FR] op 24 jan 1822. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  MARTSEN OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21 mrt 1848, volgt VIIa
  2.  OKKE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 3 mrt 1850, ovl. (85 jaar oud) te Oosterend [FR] op 8 okt 1935, volgt VIIb
  3.  KOOP LEFFERTS OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21 dec 1851, volgt VIIc
  4.  YKE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 5 jun 1854, ovl. (82 jaar oud) te Oosterend [FR] op 28 dec 1936, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 15 mei 1880 met PIETER GREIJDANUS, zn. van HARMEN BAUKES GREIJDANUS en JANTJE PIETERS ROBIJN, geb. te Oosterend [FR] op 26 sep 1851, ovl. (77 jaar oud) te Oosterend [FR] op 9 jan 1929. 
  5.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 11 feb 1857, volgt VIId
  6.  JELTJE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 27 sep 1864, ovl. (71 jaar oud) te Oudorp [NH] op 13 jun 1936, volgt VIIe

VIb.  MARKUS OOSTERHOUT, zn. van KOOP DOUWES OOSTERHOUT (Vb) (KUIPERSKNECHT) en TRIJNTJE KORNELIS POLAK (PLAK), geb. te Leeuwarden [FR] op 7 jul 1837, tr. (beiden 21 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 21 mei 1859 met UILKJEN TJEERDS ZIJLSTRA, dr. van TJEERD WATTES ZIJLSTRA en HOTSKE FRANZES HAVEN, geb. te Broek [FR] op 26 sep 1837. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 4 jan 1861, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] voor 1862. 
  2.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 11 sep 1862, ovl. (82 jaar oud) te Sneek [FR] op 12 mei 1945, volgt VIIf
  3.  HOTSKE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 8 feb 1864. 
  4.  HILTJE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 22 okt 1866. 
  5.  KOOP OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 14 okt 1868, volgt VIIg

VIc.  JANTJE OOSTERHOUT, dr. van KOOP DOUWES OOSTERHOUT (Vb) (KUIPERSKNECHT) en TRIJNTJE KORNELIS POLAK (PLAK), geb. te Leeuwarden [FR] op 30 sep 1849, ovl. (60 jaar oud) te Oosterend [FR] op 12 jan 1910, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) te Bolsward [FR] op 16 mei 1869 met DURK ROELOFS LAMMERTSMA, zn. van AGE LAMMERTS LAMMERTSMA en ALETTA HILLEBRANDA JANS MEYER, geb. te Bolsward [FR] op 12 sep 1842, VERWERSKNECHT, ovl. (60 jaar oud) te Oosterend [FR] op 6 jan 1903. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  AGE LAMMERTSMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 19 jan 1870, ovl. (80 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 6 aug 1950, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 6 aug 1892 met KLAASKE FABER, dr. van CORNELIS REIMERS FABER en SJOUKJEN HENDRIKS HARSTA, geb. te Lutkewierum [FR] op 25 sep 1871, ovl. (78 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 20 jun 1950. 
  2.  TRIJNTJE LAMMERTSMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 12 apr 1872, ovl. (92 jaar oud) te Sneek [FR] op 19 jun 1964, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 21 mei 1898 met HESSEL MIEDEMA, zn. van DOUWE GERBENS MIEDEMA en YTJE BOKKES DANTUMA, geb. te Lutkewierum [FR] op 15 sep 1874, ovl. (89 jaar oud) te Sneek [FR] op 16 mei 1964. 
  3.  ALETTHA HILLEBRANDIA LAMMERTSMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 7 apr 1873, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] voor 1877. 
  4.  CORNELISKE LAMMERTSMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 8 jul 1874, tr. (beiden 22 jaar oud) te Sneek [FR] op 30 mei 1897 met AUKE ZANDSTRA, zn. van KLAAS ZANDSTRA en JANKE JELLEMA, geb. te Sneek [FR] op 4 jun 1874. 
  5.  ALETTA HILLEBRANDIA LAMMERTSMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 8 jan 1877, ovl. (76 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 8 okt 1953, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Sneek [FR] op 3 nov 1900 met ANNE HETTEMA, zn. van ANNE ANNES HETTEMA en JANTJE PIETERS JONGEMA, geb. te Wommels [FR] op 11 mrt 1878, ovl. (79 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 2 feb 1958. 
  6.  KOOP LAMMERTSMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 17 aug 1878, ovl. (67 jaar oud) te Sneek [FR] op 3 mrt 1946, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 5 okt 1904 met FETJE LANGERAAP, dr. van JAN JELLES LANGERAAP en FETJE REINS WINDSMA, geb. te Itens [FR] op 29 dec 1878, ovl. (67 jaar oud) te Oosthem [FR] op 11 aug 1946. 
  7.  LAMMERT LAMMERTSMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 8 jul 1881. 
  8.  HILTJE LAMMERTSMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 3 aug 1887. 

VId.  JACOMINA OOSTERHOUT, dr. van IDS JANS OOSTERHOUT (Vf) en AAFKE NANNES de BOER, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 18 jan 1862, ovl. (69 jaar oud) te Sneek [FR] op 17 feb 1931, tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) (1) te Wymbritseradeel [FR] op 8 mei 1880 met TAEKE TAKOMA, zn. van SCHELTE TAEKES TAKOMA en GRIETJE RINTJES BANGMA, geb. te Pingjum [FR] op 30 mei 1858, ovl. (35 jaar oud) te Tjalhuizum [FR] op 14 jan 1894. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GRIETJE TAKOMA, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 4 okt 1881, ovl. (70 jaar oud) te Bolsward [FR] op 31 jul 1952, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Sneek [FR] op 19 mei 1906 met NANNE de BOER, zn. van FEIKE MEINDERTS de BOER en KLAASKE NANNES de BOER, geb. te Mantgum [FR] op 2 aug 1879, VEEHOUDER, ovl. (58 jaar oud) te Tjerkwerd [FR] op 2 sep 1937. 
  2.  IDS TAKOMA, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 19 apr 1883, ovl. (60 jaar oud) te Sneek [FR] op 20 dec 1943, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 7 mei 1910 met BAUKJE VLINK, dr. van ANNE VLINK en LEEUWKJE RUDOLPHI, geb. te Jutrijp [FR] op 9 okt 1888, ovl. (65 jaar oud) te Idzega [FR] op 24 feb 1954. 
  3.  SCHELTE TAKOMA, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 23 jan 1887, ovl. (62 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30 sep 1949, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Schoterland [FR] op 25 apr 1918 met ANTJE de JONG, dr. van JOEKE de JONG en DOEIGJE de JONG, geb. te Nijehaske [FR] op 11 jan 1891. 
  4.  AFKE TAKOMA, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 7 dec 1889, ovl. (13 dagen oud) te Wymbritseradeel [FR] op 20 dec 1889. 
  5.  AFKE TAKOMA, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 5 feb 1891, ovl. (41 jaar oud) te Burgwerd [FR] op 5 mrt 1932, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Sneek [FR] op 1 mei 1915 met TJEERD van der MEER, zn. van SIERK JANS van der MEER en MARTZEN TJEERDS KAMSTRA, geb. te Bergum [FR] op 4 jul 1888, ovl. (79 jaar oud) te Bolsward [FR] op 6 mrt 1968. 
  JACOMINA OOSTERHOUT, tr. (resp. 36 en 46 jaar oud) (2) te Wymbritseradeel [FR] op 16 apr 1898 met JOOST DIJKSTRA, zn. van FOKKE TJEBBES DIJKSTRA en JANKE KLAZES de VRIES, geb. te Broek [FR] op 29 jun 1851, ovl. (73 jaar oud) te Sneek [FR] op 24 nov 1924. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JITSKE DIJKSTRA, geb. te Sneek [FR] op 14 mrt 1899, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Sneek [FR] op 29 jan 1923 met HENDRIK PIETER BAKKER, zn. van SIMON BAKKER (BAKKER) en KNELSINA JAKOBA PUISTER, geb. te Sneek [FR] op 18 apr 1898, KANTOORBEDIENDE. 

VIe.  RUURDTJE OOSTERHOUT, dr. van IDS JANS OOSTERHOUT (Vf) en AAFKE NANNES de BOER, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 9 jul 1864, ovl. (78 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 4 okt 1942, tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 5 mei 1883 met PIER van GOSLIGA, zn. van TJIPKE IJSBRANDS van GOSLIGA en TRIJNTJE ROELS ABMA, geb. te Parrega [FR] op 10 okt 1858, ovl. (72 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 30 apr 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE van GOSLIGA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 7 mrt 1884, ovl. (31 jaar oud) te Bolsward [FR] op 19 feb 1916, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Bolsward [FR] op 17 mrt 1906 met JITZE WIJNSTRA, zn. van THEUNIS WIJNSTRA en HARMKE DUIKER, geb. te Boornbergum [FR] op 10 apr 1879, ovl. (79 jaar oud) te Heerenveen [FR] op 19 jan 1959. 
  2.  AFKE van GOSLIGA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 29 mrt 1885, ovl. (7 jaar oud) te Bolsward [FR] op 10 mrt 1893. 
  3.  TJIPKE van GOSLIGA, geb. te Bolsward [FR] op 28 sep 1892, ovl. (68 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 31 jan 1961, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Leeuwarderadeel [FR] op 5 aug 1922 met FROUKJE SLAGER, dr. van JAN SLAGER en ANNA BLAUW, geb. te Drachten [FR] op 2 mei 1895, ovl. (59 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 26 jun 1954. 

VIf.  JAN OOSTERHOUT, zn. van IDS JANS OOSTERHOUT (Vf) en AAFKE NANNES de BOER, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 23 okt 1868, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 7 mei 1898 met ANTJE de BOER, dr. van SJOERD de BOER en TRIJNTJE LAANSTRA, geb. te Pingjum [FR] op 10 okt 1873. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 6 aug 1899. 
  2.  AFKE OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 27 mrt 1902. 
  3.  SJOERD OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 25 jul 1907. 
  4.  IDS OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 25 jul 1907. 

VIg.  JACOMINA BOSMA, dr. van JAN HANNES BOSMA en JELTJE OOSTERHOUT (Vg), geb. te Idaarderadeel [FR] op 29 jul 1858, ovl. (73 jaar oud) te Weststellingwerf [FR] op 28 dec 1931, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (1) te Hennaarderadeel [FR] op 26 mei 1883 met BOKKE NIJDAM, zn. van WILLEM BOKKES NIJDAM en SJIEUWKE JACOBS ZIJLSTRA, geb. te Spannum [FR] op 3 mrt 1857, VEEHOUDER, ovl. (29 jaar oud) te Britswerd [FR] op 26 jan 1887. 
  JACOMINA BOSMA, tr. (resp. 29 en 32 jaar oud) (2) te Baarderadeel [FR] op 2 mei 1888 met JELLE SJOERDS YPMA, zn. van SJOERD ATES YPMA en LOLKJE JELLES HOFSTRA, geb. te Oosterlittens [FR] op 4 mei 1855, ovl. (70 jaar oud) te Weststellingwerf [FR] op 20 feb 1926. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  LOLKJE IJPMA, geb. te Britswerd [FR] op 28 dec 1891, volgt VIIh

VIh.  JAN OOSTERHOUT, zn. van MEINTE OOSTERHOUT (Vh) (HERBERGIER) en ENGELTJE GERARDUS WIERSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 3 mrt 1869, ovl. (58 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 14 jul 1927, tr. (resp. 31 en 34 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 19 dec 1900 met JOHANNA MARIA de JONG, dr. van MIENT SIJBRENS de JONG en JANKE HACQUEBARD, geb. te Smallingerland [FR] op 31 dec 1865. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JOHANNES OOSTERHOUT, geb. te Amsterdam [NH] op 6 jun 1895. 
  2.  MEINTE OOSTERHOUT, geb. te Johannesburg [Zaf] op 2 okt 1899. 

VIi.  JACOMINA OOSTERHOUT, dr. van MEINTE OOSTERHOUT (Vh) (HERBERGIER) en ENGELTJE GERARDUS WIERSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 4 jul 1872, tr. (beiden 23 jaar oud) te Baarderadeel [FR] op 9 mei 1896 met SYBREN AUKES HOEKSTRA, zn. van AUKE HOEKSTRA en GEERTJE ALES SCHILSTRA, geb. te Poppingawier [FR] op 12 jul 1872. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GEERTJE MARTZEN HOEKSTRA, geb. te Rauwerderhem [FR] op 15 mei 1898. 
  2.  MEINTE HOEKSTRA, geb. te Rauwerderhem [FR] op 14 dec 1901. 
  3.  SJOUKJE HOEKSTRA, geb. te Rauwerderhem [FR] op 8 okt 1904. 

VIj.  GERHARDUS OOSTERHOUT, zn. van MEINTE OOSTERHOUT (Vh) (HERBERGIER) en ENGELTJE GERARDUS WIERSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 12 aug 1879, BOEKHOUDER, tr. (resp. 39 en 24 jaar oud) te Idaarderadeel [FR] op 21 mei 1919 met WYTSKE de JONG, dr. van BOUKE ANNES de JONG en ANTJE PEENSTRA, geb. te Grouw [FR] op 25 sep 1894. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  MEINTE OOSTERHOUT, geb. te Grouw [FR] op 19 mrt 1920, WETENSCHAPPELIJK AMBTENAAR, ovl. (50 jaar oud) te Groningen [GR] op 19 sep 1970, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) circa 1950 met BARBER ROBIJNS, geb. te Workum [FR] op 25 jun 1926. 

VIk.  BAUKE OOSTERHOUT, zn. van MEINTE OOSTERHOUT (Vh) (HERBERGIER) en ENGELTJE GERARDUS WIERSMA, geb. te Baarderadeel [FR] op 12 aug 1879, ovl. (64 jaar oud) te Franeker [FR] op 21 feb 1944, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 4 nov 1905 met JANKE RINSMA, dr. van HALBE RINSMA en LIJSBERT POELSTRA, geb. te Dronrijp [FR] op 26 mrt 1882, ovl. (76 jaar oud) te Franeker [FR] op 23 nov 1958. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  HALBE MEINTE OOSTERHOUT, geb. te Franekeradeel [FR] op 11 aug 1906, volgt VIIi
  2.  MARTHA LIJSBETH OOSTERHOUT, geb. te Franekeradeel [FR] op 6 apr 1909. 
  3.  LIJSBERT JACOMIA OOSTERHOUT, geb. te Franekeradeel [FR] op 14 jul 1911. 

Generatie VII

VIIa.  MARTSEN OOSTERHOUT, dr. van LEFFERT OOSTERHOUT (VIa) en JETSKE OKKES YPMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21 mrt 1848, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 26 aug 1871 met SJOERD van der WAL, zn. van DURK HESSELS van der WAL en TRIJNTJE SJOERDS DIJKSTRA, geb. te IJlst [FR] op 9 feb 1844. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  DIRK van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 17 jun 1872, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 5 feb 1950, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Bolsward [FR] op 21 aug 1898 met ANNA CATHARINA IJSSELSTEIN, dr. van ADAM IJSSELSTEIN en AAFKE BRAMEIJER, geb. te Bolsward [FR] op 27 mei 1874, ovl. (77 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 8 apr 1952. 
  2.  JETSKE van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 22 sep 1873, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 24 mei 1902 met BROER de WOLF, zn. van GERLOF de WOLF en TRIJNTJE van SLUIS, geb. te Woudsend [FR] op 6 mrt 1878. 
  3.  TRIJNTJE van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 29 sep 1874, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 feb 1900 met HUITE GERRITSMA, zn. van JACOB GERRITSMA en INTJE HAGENDOORN, geb. te Bolsward [FR] op 23 feb 1873, KOOPMAN. 
  4.  LEFFERTJE van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 4 dec 1875. 
  5.  JAN van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 9 sep 1877, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Menaldum [FR] op 10 jul 1902 met YMKJE KROL, dr. van SYBE SIKKES KROL en ANTJE DIRKS HOEKSTRA, geb. te Marssum [FR] op 3 mrt 1876. 
  6.  YKE van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 9 mei 1880, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Franeker [FR] op 20 okt 1901 met CORNELIS ADEMA, zn. van WYTZE ADEMA en SJUTJE MOLLEMA, geb. te Sexbierum [FR] op 14 sep 1877. 
  7.  HESSEL van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 4 nov 1881. 
  8.  OKKE KOOP van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 9 mei 1883. 
  9.  OKKE van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 6 apr 1885, HUISSCHILDER, ovl. (72 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 24 jun 1957, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 13 mei 1911 met JOUKJE SCHUITMAKER, dr. van IJSBRAND SCHUITMAKER en EVA VEENSTRA, geb. te Leeuwarden [FR] op 21 jul 1879, WERKSTER, ovl. (70 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 8 jul 1950. 
  10.  ALETTA van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 16 feb 1887. 
  11.  JELTJE van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 24 jun 1891, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 17 jul 1918 met SIKKE KAMSTRA, zn. van JOHANNES KAMSTRA en PLEUNTJE BAKKER, geb. te Hichtum [FR] op 20 jun 1892, SCHOENMAKER, ovl. (62 jaar oud) te Bolsward [FR] op 15 mrt 1955. 

VIIb.  OKKE OOSTERHOUT, zn. van LEFFERT OOSTERHOUT (VIa) en JETSKE OKKES YPMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 3 mrt 1850, KUIPER, ovl. (85 jaar oud) te Oosterend [FR] op 8 okt 1935, tr. (beiden 28 jaar oud) (1) te Hennaarderadeel [FR] op 18 mei 1878 met JITSKE VEENEMA, dr. van GEERT SIKKES VEENEMA en HENDRIKJE JOHANNES LERK, geb. te Irnsum [FR] op 13 apr 1850, ovl. (30 jaar oud) te Wommels [FR] op 7 sep 1880. 
  OKKE OOSTERHOUT, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (2) te Hennaarderadeel [FR] op 22 dec 1880 met GERRITJE HOFMAN, dr. van BAUKE BAUKES HOFMAN en UILKJEN GERRITS SYTSMA, geb. te Parrega [FR] op 19 jan 1857, ovl. (35 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 31 jul 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  UILKJE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 14 jul 1882, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 31 mrt 1933, volgt VIIIa
  2.  LEFFERT OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 5 okt 1884, ovl. (hoogstens 2 maanden oud) voor 1885. 
  3.  LEFFERT OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 13 sep 1885, ovl. (69 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 21 okt 1954, volgt VIIIb
  4.  JETSKE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 23 nov 1887, ovl. (42 jaar oud) te Sneek [FR] op 16 mei 1930, volgt VIIIc
  5.  BAUKE OOSTERHOUT, geb. te Hennaard [FR] op 30 mei 1892, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 10 nov 1920 met JOHANNA van DIJK, dr. van SIJE MEINDERTS van DIJK en ANTJE JOHANNES KAYZER, geb. te Marrum [FR] op 5 jan 1894. 
  OKKE OOSTERHOUT, tr. (resp. 48 en 33 jaar oud) (3) te Hennaarderadeel [FR] op 15 okt 1898 met JETSKE FEENSTRA, dr. van JAN FEENSTRA en TRIJNTJE RINGNALDA, geb. te Wolsum [FR] op 8 aug 1865, ovl. (75 jaar oud) te Bolsward [FR] op 23 jun 1941. 

VIIc.  KOOP LEFFERTS OOSTERHOUT, zn. van LEFFERT OOSTERHOUT (VIa) en JETSKE OKKES YPMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 21 dec 1851, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 31 jul 1880 met ALBERTJE KUIPER, dr. van DIRK POPPES KUIPER en WOPKJE JOHANNES VOLLEMA, geb. te Baard [FR] op 20 dec 1855. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  LEFFERT OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 3 nov 1881. 
  2.  WOPKJE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 1 jun 1883. 
  3.  DIRK OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 25 jun 1885. 
  4.  JETSKE OOSTERHOUT, geb. te Baarderadeel [FR] op 30 mei 1888. 

VIId.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, dr. van LEFFERT OOSTERHOUT (VIa) en JETSKE OKKES YPMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 11 feb 1857, 
 Zij krijgt: 
  1.  HENDRIKJE OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 10 jun 1881. 
  2.  MARTZEN OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 18 jul 1893, volgt VIIId
  3.  RIENK OOSTERHOUT, geb. te Sexbierum [FR] op 5 dec 1894, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Harlingen [FR] op 17 aug 1922 met FROUKJE de JAGER, dr. van WALLE de JAGER en GEERTJE DOUWMA, geb. te Harlingen [FR] op 12 jan 1898. 
  4.  JETSKE OOSTERHOUT, geb. te Barradeel [FR] op 21 dec 1895, tr. (beiden 26 jaar oud) te Harlingen [FR] op 23 mrt 1922 met JAN DRAAISMA, zn. van ANNE DRAAISMA en RINSKE MIEDEMA, geb. te Franeker [FR] op 29 okt 1895. 
  5.  PIETER OOSTERHOUT, geb. te Barradeel [FR] op 22 feb 1898, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 13 jul 1965, volgt VIIIe
  6.  JELTJE OOSTERHOUT, geb. te Harlingen [FR] op 17 aug 1900, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) te Harlingen [FR] op 31 aug 1922 met TJERK HOFMAN, zn. van FEITE HOFMAN en ANTJE ELIZABETH FABER, geb. te Molkwerum [FR] op 16 aug 1892, ovl. (78 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 30 aug 1970. 

VIIe.  JELTJE OOSTERHOUT, dr. van LEFFERT OOSTERHOUT (VIa) en JETSKE OKKES YPMA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 27 sep 1864, ovl. (71 jaar oud) te Oudorp [NH] op 13 jun 1936, tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 14 mei 1902 met MELLE SMEDING, zn. van ANDRIES MELLES SMEDING en RINSKE RUURDS SPAN, geb. te Weidum [FR] op 21 sep 1865, ovl. (54 jaar oud) te Sneek [FR] op 14 jan 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JETSKE SMEDING, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 16 aug 1904. 

VIIf.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, dr. van MARKUS OOSTERHOUT (VIb) en UILKJEN TJEERDS ZIJLSTRA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 11 sep 1862, ovl. (82 jaar oud) te Sneek [FR] op 12 mei 1945, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 13 jun 1885 met EELKE van der MEY, zn. van ALBERTUS van der MEY en BEATRIX WEERSMA, geb. te Franeker [FR] op 21 apr 1859, SCHOENMAKER, ovl. (79 jaar oud) te Oosthem [FR] op 27 okt 1938. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ALBERTUS van der MEIJ, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 2 apr 1886. 
  2.  UILKJE van der MEIJ, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 8 sep 1887, ovl. (68 jaar oud) te Sneek [FR] op 18 jun 1956, tr. (resp. 37 en 46 jaar oud) te Sneek [FR] op 20 apr 1925 met ANDRIES COENS, zn. van JOHANNES COENS en HENDRIKJE GELDERSMA, geb. te Sneek [FR] op 26 jul 1878, KOOPMAN. 
  3.  MARKUS van der MEIJ, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 6 aug 1889, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 17 mei 1913 met JANNEKE WITTERMANS, dr. van JACOBUS WITTERMANS en BERBER VISSER, geb. te Hommerts [FR] op 20 apr 1887. 

VIIg.  KOOP OOSTERHOUT, zn. van MARKUS OOSTERHOUT (VIb) en UILKJEN TJEERDS ZIJLSTRA, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 14 okt 1868, tr. (beiden 26 jaar oud) te Bolsward [FR] op 4 nov 1894 met RIEMKE RUNIA, dr. van JAN MARTENS RUNIA en ANTJE MINNES NOORDA, geb. te Workum [FR] op 6 apr 1868, ovl. (74 jaar oud) te Deventer [OV] op 31 aug 1942. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ANNA OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 8 sep 1895, volgt VIIIf
  2.  MARKUS OOSTERHOUT, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 23 jan 1901, KOOPMAN, tr. (resp. 34 en 25 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 18 feb 1935 met GRIETJE van BRUG, dr. van HEDZER van BRUG (WINKELIER) en ARTJE WIJNJA, geb. te Heeg [FR] op 1 jun 1909, DIENSTBODE. 

VIIh.  LOLKJE IJPMA, dr. van JELLE SJOERDS YPMA en JACOMINA BOSMA (VIg), geb. te Britswerd [FR] op 28 dec 1891, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) te Sneek [FR] op 5 aug 1916 met GERRIT PALS, zn. van GEERT PALS (VEEHOUDER) en STIJNTJE de BOER, geb. te Oldemarkt [OV] op 28 mrt 1886, GRONDWERKER, ovl. (67 jaar oud) te Groningen [GR] op 21 mrt 1954. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  GEERT PALS, geb. te Oldemarkt [OV] op 11 mrt 1917, ARBEIDER, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) te Groningen [GR] op 17 jul 1939 met AALTJE BAKKER, dr. van WILLEM BAKKER en JENKE BUIST, geb. te Emmen [DR] circa 1917. 
  2.  JACOMINA PALS, geb. te Oldemarkt [OV] op 13 mrt 1918, ovl. (7 maanden oud) te Oldemarkt [OV] op 8 nov 1918. 
  3.  JACOB PALS, geb. te Oldemarkt [OV] op 13 nov 1919, EXPEDITIEKNECHT. 
  4.  STIJNTJE JACOMINA PALS, geb. te Oldemarkt [OV] circa 1921, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Groningen [GR] op 15 nov 1945 met HINDRIK KRUGER, zn. van HINDRIK GEERT KRUGER (TIMMERMAN) en LUITDINA GEERTDINA BROUWER, geb. te Appingedam [GR] circa 1922, CHAUFFEUR MONTEUR. 
  5.  ATE SJOERD PALS, geb. te Oldemarkt [OV] circa 1924, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Oldemarkt [OV] op 15 jun 1926. 

VIIi.  HALBE MEINTE OOSTERHOUT, zn. van BAUKE OOSTERHOUT (VIk) en JANKE RINSMA, geb. te Franekeradeel [FR] op 11 aug 1906, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 24 jaar oud) circa 1945 met JACOBA WILHELMINA RHEE, geb. te Almelo [OV] op 31 aug 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JACOBA WILHELMINA OOSTERHOUT, geb. te Almelo [OV] op 20 jun 1943, VERPLEEGSTER, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Almelo [OV] op 20 nov 1965 met BOB GERARD JOHAN KOK, geb. te Beverwijk [NH] op 12 apr 1942. 
  2.  LL OOSTERHOUT, geb. te Almelo [OV] op 4 feb 1951 (doodgeb.). 

Generatie VIII

VIIIa.  UILKJE OOSTERHOUT, dr. van OKKE OOSTERHOUT (VIIb) (KUIPER) en GERRITJE HOFMAN, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 14 jul 1882, ovl. (50 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 31 mrt 1933, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Hardinxveld-Giessendam [ZH] op 2 nov 1907 met JAN LENOS, zn. van TOBIAS HENDRIK LENOS en SIJKE RIJDING, geb. te Sneek [FR] op 1 jan 1884, ovl. (65 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 27 mei 1949. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  OKKE LENOS, geb. te Hardinxveld-Giessendam [ZH] op 11 jun 1909, tr. (beiden 22 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 8 jul 1931 met MENSJE BROEKERS, dr. van ANTOON BROEKERS en MENSJE BURGERHOUT, geb. te Ridderkerk [ZH] op 29 apr 1909. 

VIIIb.  LEFFERT OOSTERHOUT, zn. van OKKE OOSTERHOUT (VIIb) (KUIPER) en GERRITJE HOFMAN, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 13 sep 1885, ovl. (69 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 21 okt 1954, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) te Hennaarderadeel [FR] op 31 okt 1906 met MARIJKE VISSER, dr. van GERBEN VISSER en TRIJNTJE FEENSTRA, geb. te Wommels [FR] op 3 mrt 1887, ovl. (69 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 10 apr 1956. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  OKKO OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 14 apr 1907, KLEERMAKER, tr. (beiden 27 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 25 apr 1934 met ANTJE HOGENBERG, dr. van ROELOF HARMENS HOGENBERG en WIJKE KLAZES VISSER, geb. te Tietjerk [FR] op 7 mrt 1907. 
  2.  GERBEN OOSTERHOUT, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 3 mrt 1909. 
  3.  GERRIT OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 29 apr 1912, BAKKER, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 5 sep 1934 met HELENE ELLER, dr. van JOSEF ELLER en GERTRUD SCHAFER, geb. te Munster [NW, Deu] op 24 jun 1905, HUISHOUDSTER. 
  4.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 24 jul 1915, volgt IX
  5.  GERRITJE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] op 10 nov 1916, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 7 jun 1939 met JITSE BONGA, zn. van JITSE BONGA en GERKJE WESTRA, geb. te Leeuwarden [FR] op 11 mrt 1915, TELEGRAMBESTELLER. 
  6.  JANNEKE OOSTERHOUT, geb. te Leeuwarden [FR] circa 1925, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Leiden [ZH] op 29 nov 1968, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) circa 1950 met ARIE de KONING, geb. circa 1925. 

VIIIc.  JETSKE OOSTERHOUT, dr. van OKKE OOSTERHOUT (VIIb) (KUIPER) en GERRITJE HOFMAN, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 23 nov 1887, ovl. (42 jaar oud) te Sneek [FR] op 16 mei 1930, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Sneek [FR] op 12 aug 1912 met HENDRIK van der WAL, zn. van RICHOLD van der WAL en FOKJEN TUINSTRA, geb. te Sneek [FR] op 22 dec 1889, STUCADOOR, ovl. (77 jaar oud) te Sneek [FR] op 24 jun 1967. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  LL van der WAL, geb. te Hennaarderadeel [FR] op 15 aug 1913 (doodgeb.). 
  2.  RICHOLD HENDRIK van der WAL, geb. te Sneek [FR] op 1 sep 1914, tr. (beiden 24 jaar oud) te Harlingen [FR] op 5 sep 1938 met HIELKJE WASSENAAR, dr. van SIMON WASSENAAR en LEMKJE van LOON, geb. te Harlingen [FR] op 28 jul 1914. 
  3.  LL van der WAL, geb. te Sneek [FR] op 22 jun 1917 (doodgeb.). 
  4.  LL van der WAL, geb. te Sneek [FR] op 8 jun 1918 (doodgeb.). 
  5.  OKKE van der WAL, geb. te Sneek [FR] circa 1920, PAKHUISKNECHT, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Sneek [FR] op 10 jun 1944 met SYBRIGJE POEPJES, dr. van MARTEN POEPJES (MONTEUR) en SIETSKE de JONG, geb. te Franeker [FR] circa 1921, DIENSTBODE. 
  6.  GERRIT van der WAL, geb. te Sneek [FR] in mrt 1924, ovl. (10 maanden oud) te Sneek [FR] op 10 jan 1925. 

VIIId.  MARTZEN OOSTERHOUT, dr. van TRIJNTJE OOSTERHOUT (VIId), geb. te Hennaarderadeel [FR] op 18 jul 1893, 
 Zij krijgt: 
  1.  MARTIN OOSTERHOUT, geb. te Groningen [GR] op 20 jun 1917. 

VIIIe.  PIETER OOSTERHOUT, zn. van TRIJNTJE OOSTERHOUT (VIId), geb. te Barradeel [FR] op 22 feb 1898, PORTIER - KANTOORLOPER - HUISKNECHT, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 13 jul 1965, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 15 okt 1925 met GRIETJE GEERTRUIDA PLAGGEMARS, dr. van GERHARDUS HENDRIKUS PLAGGEMARS en JANTJE DIKKEN, geb. te Wanneperveen [OV] op 15 nov 1896, ovl. (84 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 7 nov 1981. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  RIENK OOSTERHOUT, geb. te Amsterdam [NH] op 16 mrt 1934, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 19 jan 1986. 

VIIIf.  ANNA OOSTERHOUT, dr. van KOOP OOSTERHOUT (VIIg) en RIEMKE RUNIA, geb. te Wymbritseradeel [FR] op 8 sep 1895, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 18 mei 1916 met SIMON van HOOGDALEM, zn. van JACOB GERRIT van HOOGDALEM en SJOUKJE LIEUWES de VRIES, geb. te Akkrum [FR] op 27 feb 1890. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  RIEMKE van HOOGDALEM, geb. te Wymbritseradeel [FR] circa 1917, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Haarlemmermeer [NH] op 30 sep 1942 met JOHAN WILHELM DEDDENS, zn. van GEERT DEDDENS en JOHANNA WILHELMINA de VRIES, geb. te Haarlemmermeer [NH] circa 1912, TUINBAAS. 

Generatie IX

IX.  TRIJNTJE OOSTERHOUT, dr. van LEFFERT OOSTERHOUT (VIIIb) en MARIJKE VISSER, geb. te Leeuwarden [FR] op 24 jul 1915, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Leeuwarden [FR] op 21 jul 1937 met JAN WILLEM OOIMAN, zn. van WILLEM OOIMAN en JOHANNA CATHARINA ELISABETH DIEDERIK, geb. te Diepenveen [OV] op 25 dec 1911, AUTOMONTEUR. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  MARIJKE ELISABETH OOIMAN, geb. te Leeuwarden [FR] op 12 feb 1938.