Parenteel van HENDRIK HARMENS
Parenteel van HENDRIK HARMENS

Generatie I

I.  HENDRIK HARMENS, geb. mogelijk te Makkum [FR] circa 1670, 
 Hij krijgt: 
  1.  EECKE HENDRIKS, geb. te Makkum [FR] op 20 jan 1695, ovl. (hoogstens 8 jaar oud) te Makkum [FR] voor 1703. 
  2.  HAYE HENDRIKS LIER, geb. te Makkum [FR] op 26 jul 1696, volgt IIa
  3.  THOMAS HENDRIKS LIER, geb. te Makkum [FR] op 28 jul 1700, volgt IIb
  4.  EEKE HENDRIKS, geb. te Makkum [FR] op 25 nov 1703. 

Generatie II

IIa.  HAYE HENDRIKS LIER, zn. van HENDRIK HARMENS (I), geb. te Makkum [FR] op 26 jul 1696, 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JAPPE HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 26 dec 1726, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Makkum [FR] voor 1728. 
  2.  JAPPE HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 14 mrt 1728, volgt IIIa
  3.  HENDRIK HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 12 okt 1730. 
  4.  EVERT HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 30 okt 1732, volgt IIIb
  5.  WIJBREN HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 20 sep 1736. 

IIb.  THOMAS HENDRIKS LIER, zn. van HENDRIK HARMENS (I), geb. te Makkum [FR] op 28 jul 1700, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) mogelijk te Makkum [FR] circa 1725 met REINSKJEN SJOUKES, dr. van SJOUKE HESSELS, geb. te Makkum [FR] op 31 dec 1699, ovl. (hoogstens 47 jaar oud) voor 1747. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  SJOUKE TOMAS LIER, geb. te Makkum [FR] op 27 mrt 1727, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 9 mrt 1783, volgt IIIc
  2.  DIEVERTJE THOMAS LIER, geb. te Makkum [FR] circa 1728, volgt IIId
  3.  DOETTIE THOMAS LIER, geb. te Makkum [FR] op 11 mei 1730. 
  4.  HINKE TOMAS LIER, geb. te Makkum [FR] op 26 mrt 1733, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Makkum [FR] op 17 apr 1757 met DOUWE SIJBRANDS, geb. te Amsterdam [NH] circa 1730. 
  5.  ANTJE TOMAS LIER, geb. te Makkum [FR] op 1 nov 1736. 
  6.  SJOUKJEN LIER, geb. te Makkum [FR] op 8 jan 1741. 
  THOMAS HENDRIKS LIER, tr. (resp. 46 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Makkum [FR] op 1 jan 1747 met RIXTIE ALLERTS RUIERDA, geb. te Bolsward [FR] circa 1720. 

Generatie III

IIIa.  JAPPE HAYES LIER, zn. van HAYE HENDRIKS LIER (IIa), geb. te Makkum [FR] op 14 mrt 1728, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Makkum [FR] op 3 feb 1754 met TJETSKE ARENTS, geb. te Makkum [FR] circa 1730. 
  JAPPE HAYES LIER, tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Makkum [FR] op 4 jun 1758 met FOOKEL DOUWES, geb. te Workum [FR] circa 1730. 
  JAPPE HAYES LIER, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) (3) circa 1760 met KLAASKE PIEBES, geb. circa 1730. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  HAYE JAPPES LIER, geb. te Workum [FR] op 9 okt 1761, ovl. (66 jaar oud) te Workum [FR] op 7 okt 1828, volgt IVa
  2.  HISKE JAPPES LIER, geb. te Workum [FR] op 19 mrt 1764, otr. te Amsterdam [NH] op 24 dec 1789, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Makkum [FR] op 4 jan 1790 met JAN RELTJES JONGEBOER, zn. van RELTJE JANS JONGEBOER en NEEKE RELTJES, geb. te Terschelling [FR] op 25 jul 1767. 

IIIb.  EVERT HAYES LIER, zn. van HAYE HENDRIKS LIER (IIa), geb. te Makkum [FR] op 30 okt 1732, tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Makkum [FR] op 7 mrt 1756 met ATTJE JACOBS, geb. te Makkum [FR] circa 1735, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) te Makkum [FR] voor 1773. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  HAYE EVERTS LIER, geb. te Makkum [FR] op 5 sep 1760, begr. te Workum [FR] op 29 aug 1810, volgt IVb
  2.  BAUKJEN EVERTS LIER, geb. te Makkum [FR] op 14 sep 1763, ovl. (72 jaar oud) te Achlum [FR] op 26 apr 1836, tr. (resp. 37 en ongeveer 25 jaar oud) te Parrega [FR] op 24 mei 1801 met AUKE KLAZES WIERSMA, geb. circa 1775, TIMMERMAN. 
  3.  AB EVERTS LIER, geb. te Makkum [FR] op 20 feb 1770. 
  EVERT HAYES LIER, tr. (resp. 40 en 29 jaar oud) (2) te Makkum [FR] op 28 mrt 1773 met TRIJNTJE JASPERS van der LINDE, dr. van JASPER JANS en FOEK SAKES, geb. te Makkum [FR] op 12 sep 1743. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  WIJBREN EVERTS LIER, geb. te Makkum [FR] op 24 mei 1774, ged. te Makkum [FR] op 9 jun 1774. 
  2.  ALTJE EVERTS LIER, geb. te Makkum [FR] op 5 dec 1775, ged. te Makkum [FR] op 26 dec 1775, ovl. (77 jaar oud) te Arum [FR] op 4 mrt 1853, tr. (resp. 49 en ongeveer 41 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 12 nov 1825 met GEERT JANS PLANTINGA, zn. van JAN HENDRIKS PLANTINGA en JELTJE JANS, geb. te Kimswerd [FR] circa 1784, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Arum [FR] op 9 aug 1856. 
  3.  JASPER EVERTS LIER, geb. te Makkum [FR] op 28 dec 1777, ged. te Makkum [FR] op 8 jan 1778. 
  4.  THOMAS EVERTS LIER, geb. te Makkum [FR] op 25 apr 1780, ovl. (49 jaar oud) te Makkum [FR] op 8 jul 1829, volgt IVc
  5.  FOEKJEN EVERTS LIER, geb. te Makkum [FR] op 30 jul 1785, ovl. (74 jaar oud) te Woudsend [FR] op 12 dec 1859, volgt IVd

IIIc.  SJOUKE TOMAS LIER, zn. van THOMAS HENDRIKS LIER (IIb) en REINSKJEN SJOUKES, geb. te Makkum [FR] op 27 mrt 1727, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 9 mrt 1783, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 25 mei 1753 met ANNA COENRAADS de RUIJTER, dr. van COENDERT CLAESSE de RUIJTER en MARRIGJE JANSE VISSCHER, geb. te Vollenhove [OV] op 11 feb 1725, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam [NH] op 9 mrt 1784. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  HENDRIK LIER, geb. te Amsterdam [NH] op 15 mei 1754. 
  2.  THOMAS HINDRIK LIER, geb. te Amsterdam [NH] op 26 okt 1764. 

IIId.  DIEVERTJE THOMAS LIER, dr. van THOMAS HENDRIKS LIER (IIb) en REINSKJEN SJOUKES, geb. te Makkum [FR] circa 1728, otr. te Amsterdam [NH] op 2 okt 1761, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 32 jaar oud) te Amsterdam [NH] in okt 1761 met CORNELIS SIMONS, geb. te Amsterdam [NH] circa 1729. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  SEIJMEN SIMONS, geb. te Amsterdam [NH] op 1 aug 1762, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) te Amsterdam [NH] voor 1765. 
  2.  SEIJMEN SIMONS, geb. te Amsterdam [NH] op 27 okt 1765. 

Generatie IV

IVa.  HAYE JAPPES LIER, zn. van JAPPE HAYES LIER (IIIa) en KLAASKE PIEBES, geb. te Workum [FR] op 9 okt 1761, SCHIPPER - KALKBRANDERSKNECHT, ovl. (66 jaar oud) te Workum [FR] op 7 okt 1828, tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Makkum [FR] op 10 jan 1790 met HITJE JANS, geb. te Makkum [FR] circa 1765, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1828. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  FOOKELTJE LIER, geb. te Makkum [FR] op 12 nov 1790, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) te Makkum [FR] voor 1792. 
  2.  FOOKELTJE LIER, geb. te Makkum [FR] op 15 mei 1792. 
  3.  KLAASKE HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 13 jan 1798, ovl. (17 jaar oud) te Wons [FR] op 20 nov 1815. 
  4.  HESTER HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 18 jul 1800, ovl. (36 jaar oud) te Uitgeest [NH] op 29 mrt 1837, volgt Va
  5.  JAPPE HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 15 okt 1801, ovl. (5 jaar oud) te Makkum [FR] op 14 mrt 1807. 
  6.  GRIJTJE LIER, geb. te Makkum [FR] op 30 mei 1803, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) te Makkum [FR] voor 1808. 
  7.  SAAPKE LIER, geb. te Wons [FR] op 30 sep 1804, ovl. (3 maanden oud) te Wons [FR] op 13 jan 1805. 
  8.  JAN HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 10 dec 1806, ovl. (34 jaar oud) te Wons [FR] op 21 jan 1841, volgt Vb
  9.  GRIETJE HAYES LIER, geb. te Workum [FR] op 24 okt 1808, ovl. (71 jaar oud) te Den Helder [NH] op 6 feb 1880, volgt Vc

IVb.  HAYE EVERTS LIER, zn. van EVERT HAYES LIER (IIIb) en ATTJE JACOBS, geb. te Makkum [FR] op 5 sep 1760, begr. te Workum [FR] op 29 aug 1810, tr. (resp. 31 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Makkum [FR] op 4 dec 1791 met RINKJE DOEKES, geb. te Makkum [FR] circa 1765, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) te Makkum [FR] voor 1795. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  EVERT HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 2 sep 1792, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Makkum [FR] voor 1797. 
  HAYE EVERTS LIER, tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) (2) te Makkum [FR] op 10 mei 1795 met JELTJE ALLES KUIPERS, dr. van ALLE JACOBS KUIPERS en JELTJE JETZES, geb. te Makkum [FR] op 11 feb 1773, ovl. (41 jaar oud) te Makkum [FR] op 1 aug 1814. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ALLE HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 15 jan 1796, ovl. (79 jaar oud) te Makkum [FR] op 26 dec 1875, volgt Vd
  2.  EVERT HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 18 aug 1797, ovl. (86 jaar oud) te Makkum [FR] op 18 jun 1884, volgt Ve
  3.  ATJE HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 17 feb 1799, ovl. (15 jaar oud) te Makkum [FR] op 22 feb 1814. 
  4.  JELTJE HAYES LIER, geb. te Makkum [FR] op 7 jun 1803, ovl. (63 jaar oud) te Makkum [FR] op 17 nov 1866, volgt Vf
  5.  BAUKJE HAYES LIER, geb. te Antwerpen [AN, Bel] op 17 apr 1807, ged. te Makkum [FR] op 13 sep 1807, ovl. (71 jaar oud) te Makkum [FR] op 3 nov 1878, tr. (resp. 23 en 37 jaar oud) te Workum [FR] op 10 okt 1830 met BAUKE DOEKLES GROENDIJK, zn. van DOEKLE HUITENS GROENDIJK en TJIETS ULBES HILVERSUM, geb. te Workum [FR] op 25 aug 1793, WINKELIER, ovl. (85 jaar oud) te Makkum [FR] op 29 okt 1878. 

IVc.  THOMAS EVERTS LIER, zn. van EVERT HAYES LIER (IIIb) en TRIJNTJE JASPERS van der LINDE, geb. te Makkum [FR] op 25 apr 1780, ged. te Makkum [FR] op 7 mei 1780, SCHIPPER - ARBEIDER, ovl. (49 jaar oud) te Makkum [FR] op 8 jul 1829, otr. te Leiden [ZH] op 25 okt 1810, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) te Leiden [ZH] op 17 nov 1810 met CLARA (KAATJE) de MUNNIK, dr. van ANTONIE de MUNNIK en ELIZABETH VERMEULEN, geb. te Leiden [ZH] op 5 sep 1784, ovl. (67 jaar oud) te Makkum [FR] op 11 jan 1852. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  EVERARDUS ANTHONIJ LIER, geb. te Sassenheim [ZH] op 25 sep 1813, SCHIPPERSKNECHT, ovl. (23 jaar oud) te Makkum [FR] op 9 mei 1837. 
  2.  ELISABETH THOMAS LIER, geb. te Sassenheim [ZH] op 22 okt 1815, ovl. (53 jaar oud) te Makkum [FR] op 1 feb 1869, volgt Vg
  3.  JAN THOMAS LIER, geb. te Makkum [FR] op 5 okt 1817, ovl. (11 maanden oud) te Wonseradeel [FR] op 17 sep 1818. 

IVd.  FOEKJEN EVERTS LIER, dr. van EVERT HAYES LIER (IIIb) en TRIJNTJE JASPERS van der LINDE, geb. te Makkum [FR] op 30 jul 1785, ged. te Makkum [FR] op 11 aug 1785, ovl. (74 jaar oud) te Woudsend [FR] op 12 dec 1859, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Makkum [FR] op 22 jan 1809 met WARNERUS WILLEMS CANRINUS, zn. van WILLEM WARNERUS CANRINUS en JISKJEN SIJBOLTS, geb. te Makkum [FR] op 25 mrt 1782, ovl. (66 jaar oud) te Makkum [FR] op 30 nov 1848. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JIESKJEN WILLEMS CANRINUS, geb. te Makkum [FR] op 26 mei 1810, ged. te Makkum [FR] op 17 jun 1810, ovl. (32 jaar oud) te Makkum [FR] op 1 feb 1843. 
  2.  EVERT CANRINUS, geb. te Makkum [FR] op 17 jan 1812, ovl. (20 jaar oud) te Arum [FR] op 14 jan 1833. 
  3.  WILLEM CANRINUS, geb. te Makkum [FR] op 25 apr 1814, VERVER, ovl. (34 jaar oud) te Arum [FR] op 4 mei 1848, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 2 jul 1842 met SYBRIG TJEERDS HILARIDES, dr. van TJEERD PIETERS HILARIDES en WYTSKE SJOERDS WIERSMA, geb. te Arum [FR] op 28 okt 1820, ovl. (42 jaar oud) te Arum [FR] op 30 jun 1863. 
  4.  JASPER CANRINUS, geb. te Makkum [FR] op 25 aug 1816, VERVER, ovl. (63 jaar oud) te Wons [FR] op 10 mrt 1880, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 3 aug 1848 met HILTJE ANNES JONGSMA, dr. van ANNE SIEBRENS JONGSMA en LIJSBETH PIETERS EERINGA, geb. te Arum [FR] op 8 jan 1821, ovl. (56 jaar oud) te Wons [FR] op 13 jan 1877. 
  5.  TRIJNTJE CANRINUS, geb. te Wonseradeel [FR] op 3 apr 1819, ovl. (24 jaar oud) te Makkum [FR] op 16 mrt 1844. 
  6.  ALTJE CANRINUS, geb. te Wonseradeel [FR] op 21 jun 1821, ovl. (39 jaar oud) te Woudsend [FR] op 28 nov 1860, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Wymbritseradeel [FR] op 13 mrt 1847 met KORNELIS WIGLES de VRIES, zn. van WIGLE ANDRIES de VRIES en PIETJE KORNELIS de BOER, geb. te Woudsend [FR] circa 1822, TURFSCHIPPER, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Achlum [FR] op 23 dec 1895. 
  7.  JAN CANRINUS, geb. te Wonseradeel [FR] op 17 feb 1824, ovl. (7 jaar oud) te Makkum [FR] op 28 nov 1831. 

Generatie V

Va.  HESTER HAYES LIER, dr. van HAYE JAPPES LIER (IVa) (SCHIPPER - KALKBRANDERSKNECHT) en HITJE JANS, geb. te Makkum [FR] op 18 jul 1800, DIENSTMEID, ovl. (36 jaar oud) te Uitgeest [NH] op 29 mrt 1837, tr. (resp. 32 en 27 jaar oud) te Uitgeest [NH] op 28 apr 1833 met TAMIS BESSE, zn. van PIETER BESSE (LANDBOUWER) en TRIJNTJE SPEELMAN, geb. te Uitgeest [NH] op 28 apr 1806, LANDBOUWER, ovl. (65 jaar oud) te Uitgeest [NH] op 4 aug 1871. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  PIETER BESSE, geb. te Uitgeest [NH] op 6 jun 1834, LANDMAN, ovl. (70 jaar oud) te Uitgeest [NH] op 31 aug 1904, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Uitgeest [NH] op 28 apr 1861 met FEMMETJE BESSE, dr. van PIETER BESSE (LANDMAN) en HENDRIKJE PRAAG, geb. te Jisp [NH] op 9 nov 1833, ovl. (85 jaar oud) te Wormerveer [NH] op 3 jun 1919. 
  2.  TRIJNTJE BESSE, geb. te Uitgeest [NH] op 11 mrt 1837, ovl. (12 dagen oud) te Uitgeest [NH] op 23 mrt 1837. 
  3.  HENDRIK BESSE, geb. te Uitgeest [NH] op 11 mrt 1837, ovl. (4 maanden oud) te Uitgeest [NH] op 12 jul 1837. 

Vb.  JAN HAYES LIER, zn. van HAYE JAPPES LIER (IVa) (SCHIPPER - KALKBRANDERSKNECHT) en HITJE JANS, geb. te Makkum [FR] op 10 dec 1806, ARBEIDER, ovl. (34 jaar oud) te Wons [FR] op 21 jan 1841, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 18 mrt 1837 met FROUKJEN DOUWES MEINSMA, dr. van DOUWE ANDRIES MEINSMA en GATSKE PIERS BINK, geb. te Makkum [FR] op 21 jun 1813, ovl. (42 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 28 jan 1856. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  HAYE JANSE LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 16 mrt 1838, ovl. (5 jaar oud) te Makkum [FR] op 23 jul 1843. 
  2.  DOUWE LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 18 mrt 1840, ovl. (3 maanden oud) te Wonseradeel [FR] op 23 jun 1840. 

Vc.  GRIETJE HAYES LIER, dr. van HAYE JAPPES LIER (IVa) (SCHIPPER - KALKBRANDERSKNECHT) en HITJE JANS, geb. te Workum [FR] op 24 okt 1808, ovl. (71 jaar oud) te Den Helder [NH] op 6 feb 1880, tr. (resp. 30 en 50 jaar oud) te Den Helder [NH] op 22 nov 1838 met EDUARDUS HENDRIKUS AENEE, zn. van WIGGELE AENEE en HENDRIKA de BEIJE, geb. te Paramaribo [PR, Sur] op 21 okt 1788, SCHEEPSTIMMERMAN, ovl. (72 jaar oud) te Den Helder [NH] op 11 aug 1861. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  HAYE JAPPES AENEE, geb. te Den Helder [NH] op 15 mrt 1841, ZEEMAN - BEWAARDER LOODSWEZEN, ovl. (57 jaar oud) te Den Helder [NH] op 3 feb 1899, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) (1) te Texel [NH] op 18 sep 1873 met TEUNISJE KONING, dr. van TEUNIS KONING (VISSER) en JANNETJE HOUWERT, geb. te Medemblik [NH] op 22 sep 1844, ovl. (38 jaar oud) te Den Helder [NH] op 5 jul 1883. tr. (resp. 43 en 42 jaar oud) (2) te Den Helder [NH] op 3 sep 1884 met HELENA ELISABETH FRANKE, dr. van JOHANNES FRANKE en HELENA ADOLPH, geb. te Vlissingen [ZE] op 9 nov 1841, ovl. (75 jaar oud) te Den Helder [NH] op 7 okt 1917. 
  2.  HITTJE ESTER AENEE, geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 23 mei 1843, ovl. (81 jaar oud) te Den Helder [NH] op 17 apr 1925, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) te Den Helder [NH] op 9 sep 1869 met CAREL GEORGE MELCHING, zn. van CAREL MELCHING en CHRISTIANA WITTROCK, geb. te Breda [NB] op 23 aug 1840, ovl. (64 jaar oud) te Den Helder [NH] op 15 aug 1905. 
  3.  HENDERICA ROMELIA AENEE, geb. te Tietjerksteradeel [FR] op 23 mei 1843, ovl. (45 jaar oud) te Den Helder [NH] op 27 apr 1889, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) te Den Helder [NH] op 1 mrt 1866 met WILLEM FREDERIK LUDOLF SCHRAM, zn. van WILLEM FREDERIK LUDOLF SCHRAM en GEERTRUIJ FARJON, geb. te Amsterdam [NH] op 2 jul 1839, KWARTIERMEESTER MARINE, ovl. (43 jaar oud) te Den Helder [NH] op 1 feb 1883. 
  4.  KLASINA AENEE, geb. te Den Helder [NH] op 22 nov 1845, ovl. (80 jaar oud) te Den Helder [NH] op 7 okt 1926, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Den Helder [NH] op 25 jun 1874 met ALBERT KOOMEN, zn. van GERRIT KOOMEN (SLACHTER) en GERRITJE JOHANNES, geb. te Den Helder [NH] op 18 dec 1844, SLACHTER, ovl. (74 jaar oud) te Den Helder [NH] op 5 mei 1919. 
  5.  JAN AENEE, geb. te Den Helder [NH] op 24 okt 1851, ovl. (2 jaar oud) te Den Helder [NH] op 18 mei 1854. 
  EDUARDUS HENDRIKUS AENEE, zn. van WIGGELE AENEE en HENDRIKA de BEIJE, tr. (resp. 42 en 41 jaar oud) (1) te Den Helder [NH] op 12 nov 1830 met VROUWTJE MOOIJ, dr. van JAN LAMMERTS MOOIJ en WILLEMTJE ANTONIUS KLINKENBERG, geb. te Texel [NH] op 8 nov 1789, NAAISTER, ovl. (48 jaar oud) te Den Helder [NH] op 1 aug 1838. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  WIGGELE AENEE, geb. te Den Helder [NH] op 8 nov 1831. 

Vd.  ALLE HAYES LIER, zn. van HAYE EVERTS LIER (IVb) en JELTJE ALLES KUIPERS, geb. te Makkum [FR] op 15 jan 1796, ged. te Makkum [FR] op 4 feb 1796, ovl. (79 jaar oud) te Makkum [FR] op 26 dec 1875, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) (1) te Wonseradeel [FR] op 11 apr 1829 met TRIJNTJE DIRKS TIGCHELAAR, dr. van DIRK SIPKES TIGCHELAAR en SIJKE PIETERS DROST, geb. te Makkum [FR] op 29 apr 1804, ovl. (25 jaar oud) te Makkum [FR] op 24 jan 1830. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JELTJE ALLES LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 13 jan 1830, ovl. (28 jaar oud) te Workum [FR] op 4 mrt 1858, volgt VIa
  ALLE HAYES LIER, tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) (2) te Wonseradeel [FR] op 21 mei 1831 met ELISABETH ANDRIES (LIJSBETH) KLEIN, dr. van ANDRIES KLEIN en FOKELTJE DIRKS, geb. te Makkum [FR] op 9 mrt 1805, ovl. (76 jaar oud) te Makkum [FR] op 30 nov 1881. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  HAYE ALLES LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 2 feb 1832. 
  2.  ANDRIES ALLES LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 11 jan 1840, ovl. (59 jaar oud) te Harlingen [FR] op 19 nov 1899, volgt VIb
  3.  JETZE ALLES LIER, geb. te Makkum [FR] op 4 dec 1841, ovl. (66 jaar oud) te Makkum [FR] op 2 mei 1908, volgt VIc
  4.  DIRK ALLES LIER, geb. te Makkum [FR] op 9 apr 1851, SCHIPPERSKNECHT, ovl. (minstens 20 jaar oud) na 1871. 

Ve.  EVERT HAYES LIER, zn. van HAYE EVERTS LIER (IVb) en JELTJE ALLES KUIPERS, geb. te Makkum [FR] op 18 aug 1797, ged. te Makkum [FR] op 1 sep 1797, ovl. (86 jaar oud) te Makkum [FR] op 18 jun 1884, tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 27 nov 1824 met TRIJNTJE PIETERS KLEIN, dr. van PIETER ANDRIES KLEIN en LIJSBETH REINDERS, geb. te Makkum [FR] op 2 feb 1792, ovl. (83 jaar oud) te Makkum [FR] op 4 okt 1875. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JELTJE EVERTS LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 17 jan 1830, ovl. (23 jaar oud) te Makkum [FR] op 29 dec 1853, volgt VId
  2.  ELISABETH EVERTS (LIJSBETH) LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 7 feb 1833, ovl. (59 jaar oud) te Franeker [FR] op 1 okt 1892, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 16 jun 1855 met HENDRIK GOVERTS KUIPER, zn. van GOVERT HENDRIKS KUIPER en AUKJEN YNSES HAITSMA, geb. te Makkum [FR] op 24 mrt 1826, ovl. (82 jaar oud) te Franeker [FR] op 14 mei 1908. 

Vf.  JELTJE HAYES LIER, dr. van HAYE EVERTS LIER (IVb) en JELTJE ALLES KUIPERS, geb. te Makkum [FR] op 7 jun 1803, ovl. (63 jaar oud) te Makkum [FR] op 17 nov 1866, tr. (resp. 36 en 24 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 15 feb 1840 met HARMEN LIEUWES DEELSTRA, zn. van LIEUWE HEERES DEELSTRA en RUURDTJE JANS BOUMA, geb. te Leeuwarden [FR] op 2 mrt 1815, ovl. (66 jaar oud) te Makkum [FR] op 12 aug 1881. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JELTJE DEELSTRA, geb. te Makkum [FR] op 2 jul 1844, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Ferwerderadeel [FR] op 9 mrt 1867 met DIRK van der VEEN, zn. van MARTEN van der VEEN en MENKE LIEUWES DEELSTRA, geb. te Ferwerd [FR] op 7 jun 1838. 

Vg.  ELISABETH THOMAS LIER, dr. van THOMAS EVERTS LIER (IVc) (SCHIPPER - ARBEIDER) en CLARA (KAATJE) de MUNNIK, geb. te Sassenheim [ZH] op 22 okt 1815, ovl. (53 jaar oud) te Makkum [FR] op 1 feb 1869, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 1 aug 1840 met PIETER REINDERS KLEIN, zn. van REINDER PIETERS KLEIN en HINKE PIERS HIDMA, geb. te Witmarsum [FR] op 3 jun 1812, SCHULPVISSER, ovl. (82 jaar oud) te Bolsward [FR] op 24 mrt 1895. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  REINDER KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 24 okt 1841, SCHEEPSGEZAGVOERDER, ovl. (82 jaar oud) te Harlingen [FR] op 4 nov 1923, tr. (beiden 23 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 8 dec 1864 met LOLKJEN STELLINGWERF, dr. van SANDER ARNOLDUS STELLINGWERF en HINKE OBES POSTHUMUS, geb. te Makkum [FR] op 17 apr 1841, ovl. (70 jaar oud) te Terschelling [FR] op 16 jan 1912. 
  2.  KAATJE KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 31 jan 1844, ovl. (75 jaar oud) te Bolsward [FR] op 20 okt 1919, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 30 nov 1865 met DAAM van der WAL, zn. van AREND DAAMS van der WAL en YMKJEN HILBRANDS FERWERDA, geb. te Makkum [FR] op 28 nov 1840, ovl. (86 jaar oud) te Bolsward [FR] op 7 feb 1927. 
  3.  DUTTJE KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 30 okt 1846, ovl. (72 jaar oud) te Balk [FR] op 10 jul 1919, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) te Gaasterland [FR] op 31 mei 1877 met PIER de JONG, zn. van SYBREN PIETERS de JONG en HENDRIKJE JANS PIERSMA, geb. te Balk [FR] op 29 mei 1846, ovl. (75 jaar oud) te Balk [FR] op 22 okt 1921. 
  4.  JANTJE KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 24 feb 1849, ovl. (6 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 20 jan 1856. 
  5.  EVERARDUS ANTHONIE KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 28 okt 1851, ovl. (80 jaar oud) te Harlingen [FR] op 8 feb 1932, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (1) te Wonseradeel [FR] op 29 apr 1875 met KLEISKE FABER, dr. van BROER JANS FABER en TEUNTJE ARJENS HILT, geb. te Wonseradeel [FR] op 21 jul 1846, ovl. (35 jaar oud) te Makkum [FR] op 16 jan 1882. tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) (2) te Wonseradeel [FR] op 16 feb 1884 met TRIENTJE POSTEMA, dr. van SIMON JURRES POSTEMA en HINKE HINSTRA, geb. te Workum [FR] op 27 sep 1850, ovl. (73 jaar oud) te Harlingen [FR] op 26 jun 1924. 
  6.  JANTJE KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 4 mrt 1856, NAAISTER, ovl. (33 jaar oud) te Balk [FR] op 19 feb 1890. 
  7.  HINKE KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 13 apr 1859, ovl. (35 jaar oud) te Bolsward [FR] op 25 feb 1895, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Bolsward [FR] op 18 mei 1884 met OBE MOBACH, zn. van TJEBBE MARTENS MOBACH en JANKE OBES PISO, geb. te Bolsward [FR] op 18 nov 1856, ovl. (84 jaar oud) te Herwen [GE] op 18 feb 1941. 

Generatie VI

VIa.  JELTJE ALLES LIER, dr. van ALLE HAYES LIER (Vd) en TRIJNTJE DIRKS TIGCHELAAR, geb. te Wonseradeel [FR] op 13 jan 1830, ovl. (28 jaar oud) te Workum [FR] op 4 mrt 1858, tr. (beiden 22 jaar oud) te Workum [FR] op 18 feb 1852 met JACOB SCHELTES VISSER, zn. van SCHELTE JACOBS VISSER en ANTJE HARMENS MEIJER, geb. te Workum [FR] op 29 sep 1829. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  SCHELTE VISSER, geb. te Workum [FR] op 28 mrt 1852, VISSER, ovl. (28 jaar oud) te Makkum [FR] op 6 mrt 1881, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Workum [FR] op 7 mei 1876 met BAUKJEN HAAGSMA, dr. van BAUKE BROERS HAAGSMA en BAUKJEN JETZES de JONG, geb. te Makkum [FR] op 19 dec 1852. 
  2.  TRIJNTJE VISSER, geb. te Workum [FR] op 16 jul 1854, ovl. (1 jaar oud) te Workum [FR] op 11 aug 1855. 
  3.  TRIENTJE VISSER, geb. te Workum [FR] op 26 aug 1856. 
  4.  ANTJE VISSER, geb. te Workum [FR] op 3 feb 1858. 

VIb.  ANDRIES ALLES LIER, zn. van ALLE HAYES LIER (Vd) en ELISABETH ANDRIES (LIJSBETH) KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 11 jan 1840, WERKMAN, ovl. (59 jaar oud) te Harlingen [FR] op 19 nov 1899, tr. (resp. 34 en 33 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 2 jul 1874 met GEERTJE STEK, dr. van SIES DOUWES STEK en TRIJNTJE SCHUURMANS, geb. te Workum [FR] op 22 mei 1841, ovl. (40 jaar oud) te Harlingen [FR] op 31 jan 1882. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ELISABETH ANDRIES LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 24 jul 1875, ovl. (67 jaar oud) te Heemstede [NH] op 25 mrt 1943, volgt VIIa
  2.  TRIJNTJE LIER, geb. te Menaldumadeel [FR] op 16 okt 1876, ovl. (75 jaar oud) te Woerden [ZH] op 15 jun 1952, volgt VIIb

VIc.  JETZE ALLES LIER, zn. van ALLE HAYES LIER (Vd) en ELISABETH ANDRIES (LIJSBETH) KLEIN, geb. te Makkum [FR] op 4 dec 1841, SCHIPPER, ovl. (66 jaar oud) te Makkum [FR] op 2 mei 1908, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 25 mei 1872 met HINKE de BRUIN, dr. van JELLE UILKES de BRUIN en DIEUWKE WILLEMS VISSER, geb. te Makkum [FR] op 11 aug 1847, ovl. (73 jaar oud) te Makkum [FR] op 26 jun 1921. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  ELISABETH LIER, geb. te Wonseradeel [FR] op 7 mei 1880, ovl. (81 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 25 apr 1962, volgt VIIc

VId.  JELTJE EVERTS LIER, dr. van EVERT HAYES LIER (Ve) en TRIJNTJE PIETERS KLEIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 17 jan 1830, ovl. (23 jaar oud) te Makkum [FR] op 29 dec 1853, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 9 mei 1851 met SYBE JOUKES ELGERSMA, zn. van JOUKE SIMONS ELGERSMA en CHRISTINA BERNARDUS (STIJNTJE) van der MEER, geb. te Makkum [FR] op 19 jun 1820, ovl. (71 jaar oud) te Makkum [FR] op 14 nov 1891. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  TRIJNTJE ELGERSMA, geb. te Wonseradeel [FR] op 8 apr 1852, ovl. (62 jaar oud) te Makkum [FR] op 18 sep 1914, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 13 feb 1873 met ALLERT HARINGA, zn. van HARING CORNELIS HARINGA en JETSKE BARENDS VISSER, geb. te Makkum [FR] op 21 nov 1848, ovl. (82 jaar oud) te Makkum [FR] op 7 mrt 1931. 
  2.  LL ELGERSMA, geb. te Wonseradeel [FR] op 29 dec 1853 (doodgeb.). 
  3.  JELGER ELGERSMA, geb. te Wonseradeel [FR] op 29 dec 1853, ovl. (1 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 30 okt 1855. 

Generatie VII

VIIa.  ELISABETH ANDRIES LIER, dr. van ANDRIES ALLES LIER (VIb) (WERKMAN) en GEERTJE STEK, geb. te Wonseradeel [FR] op 24 jul 1875, ovl. (67 jaar oud) te Heemstede [NH] op 25 mrt 1943, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Menaldumadeel [FR] op 30 jan 1902 met GOSSE JANS BOUMA, zn. van JOHANNES GOSSES BOUMA en JACOBA MARTENS BOOMSMA, geb. te Dronrijp [FR] op 2 feb 1876, MATROOS - TORPEDIST, ovl. (83 jaar oud) te Haarlem [NH] op 20 jan 1960. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JOHANNES BOUMA, geb. te Hellevoetsluis [ZH] op 17 dec 1902. 
  2.  ANDRIES GOSSE BOUMA, geb. te Den Helder [NH] op 19 dec 1905, ovl. (2 maanden oud) te Den Helder [NH] op 18 mrt 1906. 
  3.  JACOBA GEERTRUIDA BOUMA, geb. te Den Helder [NH] op 19 dec 1905, ovl. (8 maanden oud) te Den Helder [NH] op 27 aug 1906. 
  4.  GOSSE BOUMA, geb. te Den Helder [NH] op 7 apr 1907, ovl. (8 maanden oud) te Den Helder [NH] op 2 jan 1908. 
  5.  GEERTRUIDA BOUMA, geb. te Den Helder [NH] op 7 apr 1907, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Den Helder [NH] op 28 mei 1931 met PIETER VETH, zn. van MAARTEN VETH en GIJSBERTA MARIA BOS, geb. te Den Helder [NH] op 20 mei 1903, MACHINIST. 

VIIb.  TRIJNTJE LIER, dr. van ANDRIES ALLES LIER (VIb) (WERKMAN) en GEERTJE STEK, geb. te Menaldumadeel [FR] op 16 okt 1876, ovl. (75 jaar oud) te Woerden [ZH] op 15 jun 1952, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) te Delft [ZH] op 18 nov 1896 met JACOBUS PETRUS van der KROGT, zn. van PETRUS van der KROGT en MARIA ROSALIA GRENS, geb. te Stompwijk [ZH] op 20 jun 1874, MATROOS, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 22 dec 1961. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  PETRUS JOHANNES van der KROGT, geb. te Delft [ZH] op 30 okt 1896, ovl. (27 jaar oud) te Delft [ZH] op 3 mei 1924, tr. (resp. 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Delft [ZH] op 13 aug 1919 met CATHARINA de GROOT, dr. van WILHELMUS JOSEPHUS de GROOT en NEELTJE van ES, geb. te Gorinchem [ZH] circa 1900. 
  2.  ANDRIES WILHELMUS van der KROGT, geb. te Den Helder [NH] op 28 feb 1898, ovl. (67 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 4 mrt 1965, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) (1) te Rotterdam [ZH] op 27 jan 1926 met DIENTJE BADART, dr. van ANTONIUS FRANCISCUS BADART en MARIA HENDRIKA KUIPER, geb. te Amsterdam [NH] op 26 mrt 1905, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 4 mei 1937. tr. (resp. 45 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Rotterdam [ZH] op 15 sep 1943 met CATHARINE AUGUSTE SCHUSTER, dr. van MATHIAS SCHUSTER en CATHARINA MAI, geb. te Frankfurt am Main [HE, Deu] circa 1898, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 28 okt 1957. 
  3.  MARIA ROSALINA ELISABETH van der KROGT, geb. te Den Helder [NH] op 18 jun 1899, ovl. (1 jaar oud) te Den Helder [NH] op 12 feb 1901. 
  4.  GEERTRUIDA van der KROGT, geb. te Den Helder [NH] op 31 dec 1903, tr. (beiden 20 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 16 jul 1924 met WILHELMUS JULIUS AUGUSTINUS FREDERIK BOERS, zn. van ADRIANUS ALEXANDER BOERS en MATHILDA MARIA YARK, geb. te Rotterdam [ZH] op 25 mrt 1904. 
  5.  MARIA ROSALINA van der KROGT, geb. te Delft [ZH] op 28 dec 1905, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 30 mrt 1927 met JOHANNES WILLEM van DIJK, zn. van PIETER van DIJK en BARENDINA KRAMER, geb. te Rotterdam [ZH] op 6 feb 1905. 
  6.  TRIJNTJE JACOBA van der KROGT, geb. te Delft [ZH] op 29 feb 1908, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 24 apr 1929 met JOHAN MAURITS van KESSEL, zn. van PETRUS WIJNANDUS van KESSEL en GEERTRUI TJIETSKE INDERMAUER, geb. te Rotterdam [ZH] op 12 mrt 1904. 
  7.  JACOBUS PETRUS van der KROGT, geb. te Delft [ZH] op 21 dec 1909, ovl. (1 jaar oud) te Delft [ZH] op 23 apr 1911. 
  8.  JACOBUS PETRUS van der KROGT, geb. te Delft [ZH] op 17 mrt 1915, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Rotterdam [ZH] op 14 dec 1938 met HENDRIEKA BAKKER, dr. van JOSEPH BAKKER en AGNIETA BLANKESTEIN, geb. te Woerden [ZH] op 19 okt 1909. 

VIIc.  ELISABETH LIER, dr. van JETZE ALLES LIER (VIc) (SCHIPPER) en HINKE de BRUIN, geb. te Wonseradeel [FR] op 7 mei 1880, ovl. (81 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 25 apr 1962, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 27 mei 1905 met AREND van der WAL, zn. van SYBREN van der WAL en HINKE BAKKER, geb. te Makkum [FR] op 7 sep 1878, ovl. (83 jaar oud) te Harlingen [FR] op 27 apr 1962. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  JETZE van der WAL, geb. te Wonseradeel [FR] op 5 mei 1906. 
  2.  SYBREN van der WAL, geb. te Wonseradeel [FR] op 29 okt 1910, SCHILDER, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Wonseradeel [FR] op 29 mei 1935 met LOLKJE BLOM, dr. van YNZE BLOM en AKKE van der SLUIS, geb. te Makkum [FR] op 6 feb 1914.