Aantal naamdragers (geboren) van MULBREGT in 1947 in Nederland

(Bron: Meertens Instituut)

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

0

Gelderland

0

Utrecht

0

Noord-Holland

0

Zuid-Holland

2

Zeeland

0

Noord-Brabant

24

Limburg

1

Totaal Nederland

27